Žene manadžeri u EU – ima ih samo 36% !?

Žene menadžeri u EU

Žene menadžeri u Europskoj uniji: Ima li ih previše ili premalo?

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta Eurofund je objavila studiju o zastupljenosti žena na menadžerskim pozicijama unutar zemalja članica.

Trenutno na menadžerskim pozicijama ima 36% žena.

Istraživanje se osvrnulo na razne vrste menadžmenta  i o položaju žena na njima kao i na općenito zadovoljstvo radom, pozicijom i uravnoteženosti osobnog i poslovnog života.

Izvornu publikaciju (samo 24 stranice) skinite ovdje:

Povezani proizvodi portala edukacijE.hr:

Portal edukacijE.hr ima u pripremi edukacije sa područja managementa, a jedna od aktualnih i vrlo traženih je i ova radionica:

Žene menadžeri

 

 

Odgovori