Vozni park: učinkovito upravljanje i optimizacija troškova

upravljanje voznim parkom

Tvrtka ste ili institucija koja posjeduje vlastiti vozni park? Pod pojmom vozni park podrazumijeva se skup svih transportnih sredstava jednoga poslovnog subjekta: automobili, autobusi, teretna vozila, prikolice i poluprikolice. Tu su i flote jedrilica, bicikala i električnih automobila, aviona i dr.

Upravljanje voznim parkom može obuhvaćati niz funkcija, poput zakupa i financiranja vozila, održavanja vozila, licenciranja i poštivanja propisa, upravljanja lancem opskrbe, praćenja i dijagnostike, upravljanja vozačima, upravljanja brzinom, upravljanje zdravljem i sigurnošću. Upravljanje voznim parkom je funkcija koja omogućuje tvrtkama koje se oslanjaju na prijevoz u poslu, da uklone ili minimiziraju rizike povezane s ulaganjima u vozila, poboljšavajući učinkovitost, produktivnost i smanjenje ukupnih troškova prijevoza i osoblja. Ovim se funkcijama može baviti interni odjel za upravljanje voznim parkom ili vanjski davatelj usluga upravljanja voznim parkom (outsourcing). Izvor: Wikipedija

Optimizacija voznog parka

Efikasno upravljanje voznim parkom sve je značajnije i radi ušteda koje se mogu postići, ako se procesi optimiziraju. Raspon funkcija koje su uključene u upravljanje flotom vrlo je povezan i integriran. Iako se neke usluge i proizvodi mogu uključiti odvojeno, za optimalan rad potreban je cjelokupni sustav koji integrira podatke iz različitih funkcija. 

U današnje vrijeme postoje napredna tehnološka rješenja praćenja rada i povećanja učinkovitosti prijevoznih sredstava. Sve je veći broj prijevozničkih tvrtki koje imaju veliki vozni park te koriste posebne sustave za upravljanje voznim parkom. Takvi sustavi omogućuju vlasniku voznog parka uvid u kretanje i nadzor, odnosno precizno određivanje položaja vozila putem GPS-a. Ovi sustavi imaju mogućnost nadogradnje senzora za mjerenje goriva, brzine kretanja vozila i dr.

Sustavi za praćenje vozila pružaju brojne podatke koji se tiču ​​dijagnostike motora, ponašanja u vožnji i geo-položaja. No, postoji mnoštvo drugih podataka izvan sustava praćenja vozila koji značajno utječu na performanse voznog parka. Podaci o transakcijama s gorivom, podaci o popravcima održavanja, dokumenti o pojedinim vozilima kao što su registracije vozila, dozvole za putovanje, podaci o lancu opskrbe, uključujući specifikacije vozila i opreme, garancije, podaci o izradi i isporuci te podaci o identifikaciji vozila i podaci usmjereni na vozača poput prihvaćanje politika o voznim parkovima, završetak potrebne sigurnosne obuke, kao i demografski podaci o vrstama poslova, doprinose sveukupnosti podataka flote. 

Sigurnost i kontrola flote

Sigurnost i kontrola voznog parka uključuje sigurnost vozila dok je zaustavljeno ili ne radi, a istovremeno smanjuje mogućnost gubitka ili krađe tereta. Daljinski sustavi za onesposobljavanje vozila pružaju korisnicima na udaljenim mjestima mogućnost da spriječe pokretanje motora, spriječe kretanje vozila i zaustave ili usporavaju radno vozilo. Neki od ovih sustava vozaču pružaju prethodnu obavijest da će se dogoditi onesposobljavanje vozila. 

 U hitnim slučajevima vozač može poslati upozorenje za slučaj nužde pritiskom na tipku na instrumentnoj ploči. Tada se prijevoznik ili druga odobrena organizacija može daljinski upozoriti kako bi dispečeru ili drugom ovlaštenom osoblju omogućilo procjenu situacije, komunikaciju s vozačem ili potencijalno onemogućilo vozilo. 

Životni vijek flote

Pravodobna zamjena vozila i opreme proces je koji zahtijeva sposobnost predviđanja životnih ciklusa imovine na temelju informacija o troškovima, upotrebi i starosti imovine. Organizacije radije koriste novu flotu kao strategiju za smanjenje troškova gdje se rabljena flota prodaje tako da se zadrži nova flota. Zahtjevi za financiranjem također su problem jer mnoge organizacije plaćaju kupnju novih vozila gotovinom. Nedostatak odgovarajućeg financijskog sredstva za zamjenu može rezultirati i većim troškovima održavanja zbog starenja vozila.

Ako nemate educiranog upravitelja voznog parka, sigurno se suočavate s mnogo praktičnih problema koji se javljaju na terenu. To je, prije svega, sigurnost putnika, vozača i vozila te pritisak na smanjenje troškova voznog parka. Pred Vas se stavljaju sve veći zahtjevi za veću iskoristivost i dostupnost vozila. Mnogi od Vas posjedujete dislocirane timove, kojima nije lako upravljati. Također, porast administrativnih obveza, zaštita okoliša te problemi digitalizacije predstavljaju probleme s kojima se morate nositi. Da biste ih riješili, morate imati kvalitetno educiranog voditelja voznog parka ili tzv. Fleet managera. Uloga voditelja voznog parka tema je našeg obrazovnog programa Efikasnije upravljanje voznim parkom. Pozivamo Vas da iskoristite priliku i prijavite se te uložite u obrazovanje Vas ili Vaših upravitelja voznog parka.

 

Odgovori