Od 1. siječnja na snazi četvrti krug porezne reforme

porezna reforma

Riječ je o paketu devet poreznih zakona, kojima je reguliran četvrti krug porezne reforme, koji donosi porezno rasterećenje za 2,4 milijarde kuna. Opća stopa PDV-a ostaje na 25 posto, dok će se snižena stopa od 13 posto od početka 2020. primjenjivati za jela i slastice u i izvan ugostiteljskih objekata. Osnovni osobni odbitak, pak, povećat će se na 4.000 kuna.

PDV za jela i slastice u izvan ugostiteljskih objekata 13 posto

Opća stopa PDV-a i nadalje će iznositi 25 posto. Time će državi ostati prihod od oko 1,8 milijardi kuna. No, od početka godine snižena stopa PDV-a od 13 posto obračunavat će se za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata. Za ugostiteljske usluge, pak, koje se odnose na sva pića – alkoholna i bezalkoholna, vino i pivo, i dalje će se primjenjivati stopa PDV-a od 25 posto.

Izmjene Zakona o PDV-u reguliraju da će se od početka 2020. godine snižena stopa PDV-a od 13 posto primjenjivati i za nositelje fonografskih prava. Novina u sustavu PDV-a je i povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3 na 7,5 milijuna kuna.

Porez na dohodak – osnovni osobni odbitak s 3.800 na 4.000 kuna

S početkom 2020. godine na snagu stupaju i izmjene Zakona o porezu na dohodak, kojima se osobni odbitak povećava s 3.800 na 4.000 kuna. Povećanjem osobnog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna će se broj obveznika poreza na dohodak koji nisu u ‘poreznim škarama’ povećati za 75 do 80 tisuća.

Povećani osnovni osobni odbitak od 4.000 kuna, napominju računovodstveni stručnjaci, primjenjivat će se pri obračunu plaće za prosinac koja se uobičajeno isplaćuje u siječnju, a obveznicima poreza na dohodak donijet će povećanje neto plaće za 50-ak kuna.

Zakonske izmjene reguliraju i porezno rasterećenje rada mladih osoba, i to umanjenjem obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godine života. Mladi će te porezne olakšice moći koristiti do visine godišnje porezne osnovice od 360 tisuća kuna. No, mladi će tu pogodnost osjetiti tek 2021. godine. Naime, oni umanjenje porezne obveze po osnovi godina života neće osjetiti na svojoj mjesečnoj plaći nego tek po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2020. godinu, a što će Porezna uprava obračunati do kraja lipnja.

Novine u sustavu poreza na dohodak odnose se i na proširenje primitaka koji ne ulaze u cenzus od 15.000 kuna za uzdržavanog člana. Od početka iduće godine u taj cenzus neće ulaziti naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja pa će njihovi roditelji moći koristiti uvećani osobni odbitak.

To je važno za roditelje učenika koji imaju uzdržavane članove obitelji. Naime, time se sprječava situacija da zbog par stotina kuna roditelji izgube pravo na poreznu olakšicu za uzdržavanog člana.

Novine kod paušalista

Izmjene Zakona o porezu na dohodak od iduće godine omogućuju poslodavcima da svojim radnicima neoporezivo podmire troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, do utvrđene svote i na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Zakonskim izmjenama se ukida i izdavanje poreznih rješenja za paušalne obveznike poreza na dohodak, što se obrazlaže smanjenjem administrativnog opterećenja za obveznike poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost.

Kod »paušalista« odnosno dohotka od iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu, po novome će se porez na dohodak plaćati prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi, a ne prema mjestu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta vlasnika te nekretnine.

Novina je i mogućnost uvida poslodavcu odnosno isplatitelju plaće u neiskorišten iznos osobnog odbitka bivšeg radnika, najkasnije do dana dospjelosti plaće, s ciljem administrativnog rasterećenja.

Porez na dobit: stopa od 12 posto za prihode do 7,5 milijuna kuna

Izmjena Zakona o porezu na dobit od početka iduće godine podiže se prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12 posto s 3 milijuna kuna na 7,5 milijuna kuna. Stopa poreza na dobit od 18 posto tako ostaje za one koji ostvare godišnji prihod veći od 7,5 milijuna kuna. To znači da će 93 posto poduzetnika plaćati porez na dobit po stopi od 12 posto.

Izmjenama je regulirano i da fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak po »sili zakona» postaje obveznik poreza na dobit, ako je u prethodnom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 7,5 milijuna kuna.

Taj prag ukupnog primitka od 7,5 milijuna kuna, po novome postaje jedini kriterij za prijelaz obrtnika iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobit (do sada su to bili i visina ostvarenog dohotka, vrijednost dugotrajne imovine i broj zaposlenih).

Zakonskim je izmjenama godišnji prag prihoda podignut s 3 na 7,5 milijuna kuna i kod mogućnosti izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu, kao i plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu za gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija.

Izmjenama se i uplata poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača omogućuje i inozemnim isplatiteljima, bilo da je riječ o umjetnicima, zabavljačima, sportašima i sličnim djelatnostima i profesijama.

Posebni porez – oporezivanje bezalkoholnih pića prema udjelu šećera

Izmjene Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića donose novine samo kod oporezivanja bezalkoholnih pića, kod kojih se uvodi oporezivanje prema udjelu šećera, kao i dodatno oporezivanje energetskih napitaka.Naime, do sada je praksa kod posebnog poreza na alkoholna pića bila da se on plaćao u fiksnom iznosu – 40 kuna na sto litara, dok će se po novome on plaćati ovisno o udjelu šećera u bezalkoholnom piću.

Poseban porez na motorna vozila i trošarine

Izmjenama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila dodatno je regulirano oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike u uspravnoj liniji (bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj) koji rabljeno motorno vozilo stječu na temelju ugovora o darovanju. Naime, uočena je praksa da onaj kome je vozilo darovano, a prije registracije na svoje ime, otuđi to vozilo tako da ga daruje svom najbližem srodniku odnosno da se sklapaju dva ugovora isključivo s ciljem oslobađanja od plaćanja upravne pristojbe.

Stoga je izmjenama regulirano oslobađanje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike u uspravnoj liniji koji stječu rabljeno vozilo na temelju ugovora o darovanju, uz uvjet da je to vozilo prethodno registrirano na darovatelja.

S početkom 2020. na snagu stupaju i izmjene Zakona o trošarinama kojima se pravo na povrat trošarine na dizelsko gorivo proširuje i na komercijalni prijevoz robe i putnika željeznicom. Naime, to pravo su do sada imali samo cestovni prijevoznici.

Također se regulira i oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju koja se koristi za pogon željeznice i tramvaja u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Fiskalizacija: od 2021. obvezan QR kod

U paketu zakonskih izmjena u četvrtom krugu porezne reforme su i izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, iako će njegove najvažnije promjene na snagu stupiti tek početkom 2021. godine. Naime, izmjene obveznicima fiksalizacije donosi obvezu ugradnje QR koda kao obvezatnog elementa svakog računa, a kako bi se građanima olakšala provjera računa. No, kako obveznici fiskalizacije za to trebaju prilagoditi svoja fiskalna rješenja, dan im je dovoljan rok prilagodbe te bi primjena fiskalizacije s QR kodom započela od 1. siječnja 2021. godine. Od 1. travnja 2020. godine, pak, uvodi se obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju. (Izvor: HINA)

Odgovori