Greške poduzetnika u provedbi EU projekata

eu fondovi

Poduzetnici su vrlo aktivni i relativno uspješni u povlačenju sredstava iz EU fondova, no koliko je uspješna provedba te da li su dodijeljena sredstva u potpunosti iskorištena, ovisi o kvaliteti provedbe projekta.

Da bi ostvarili bespovratna sredstva iz EU fondova cijeli tim ljudi mora uložiti vrijeme, znanje i kapacitet prvo za pripremu projektne prijave. Potrebno je ishoditi razne potvrde, izraditi projekte, ishoditi građevinsku dozvolu, prikupiti informativne ponude, istražiti tržište, kvalitetno izraditi projektnu prijavu.

Ovisno o kakvom se pozivu radi ograničenom, privremeno otvorenom ili „trajno“ otvorenom, odnosno do iskorištenja sredstava (najbrži prst) tako ćete se i pripremati. Ako se radi o pozivu koji je otvoren do iskorištenja sredstava prijavu ćete najvjerojatnije spremati za predaju na određeni datum točno u definirano vrijeme jer inače postoji vjerojatnost da neće biti dovoljno sredstava za financiranje vašeg projektnog prijedloga.

Dakle, investirali ste svoj novac, ljudske i stručne resurse da bi se igrali igricu najbrži prst, mjesecima nakon tog trenutka napokon dolazi konačna odluka o financiranju i vašoj sreći nema kraja, no pravi posao tek počinje. Upravo je provedba projekta ključna za uspješnost projekta te iziskuje bitno više rada, usuglašavanja i aktivnosti.

Greške koje poduzetnici najčešće rade u toku provedbe:

Definiranje projektnog tima

 • U tim postave osobe koje su preopterećene svakodnevnim poslovima te nemaju vremena ili nemaju saznanja o aktivnostima provedbe projekta
 • članovi tima se međusobno ne slažu
 • osobe koje rade na projektu nisu nagrađene za dodatni angažman pa iskazuju nezadovoljstvo sudjelovanje te bojkotiraju provedbu određenih aktivnosti
 • članovi tima nisu svjesni svojih zadataka

  Rezultat: kašnjenja s provedbom aktivnosti, kašnjenja s dostavom dokumentacije potrebnom za izvještavanje.

Čuvanje dokumentacije

 • nisu zadužili osobu koja će brinuti o čuvanju i arhiviranju dokumentacije vezano uz provedbu projekta.

Nepoštivanje zadanih rokova

 • definiranih projektom, dokumentacijom za nadmetanje, ugovorom s dobavljačima…

Izmjena kriterija odabira nakon provedenog postupka nabave

Ne poštivanje rokova plaćanja sukladno ugovorenom.

Ovisno o nepravilnostima, korisnik može snositi i određene financijske korekcije

Najteže greške i iznosi financijskih korekcija za Neobveznike zakona o javnoj nabavi (poduzetnike):

 • Prijevara – 100% financijska korekcija
 • Sukob interesa koji se odnosi na postupak s javnom objavom – 100% financijska korekcija
 • Planirani cilj projekta nije ostvaren – 100% financijska korekcija
 • Izostanak objave poziva na dostavu ponuda na www.strukturnifondovi.hr – 100% financijska korekcija (postoji mogućnost umanjenja korekcije)
 • Umjetna podjela ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave – 100% financijska korekcija
 • Skraćivanje rokova za dostavu ponuda – 5 do 100% financijske korekcije
 • Slučajevi u kojima su potencijalni ponuditelji bili odvraćeni od nadmetanja zbog diskriminirajućih kriterija u pozivu na dostavu ponuda – do 25% financijska korekcija
 • Uvjeti i zahtjevi koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji nisu povezani s predmetom ugovora i nisu razmjerni predmetu ugovora – do 25% financijska korekcija
 • Diskriminirajuće tehničke specifikacije – do 25% financijska korekcija
 • Izmjena ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda – do 25% financijska korekcija
 • Nejednaki tretman ponuditelja tijekom pregleda i ocjene ponuda koji je doveo do pogrešnog odabira ponuditelja – do 25% financijska korekcija
 • Ponuda odabranog ponuditelja nije u skladu s tehničkim specifikacijama iz poziva na dostavu ponuda – 25% financijska korekcija

  Cijeli pravilnik možete pronaći na ovom linku.

  Ako Vas zanima ova tema, možete se prijaviti na seminar Najčešće greške u provedbi EU projekata.

Tekst je objavljen na portalu Mentorica.biz

Tekst pripremila: Kristina Androlić

Odgovori