Kako do 750.000 kn uz kamatnu stopu od svega 0,25%

zajam

Ovih dana mnoge djelatnosti pogođene su krizom te imaju ili obustavljeno ili bitno smanjeno poslovanje. Uz mjere HZZ-a koje su usmjerene na očuvanje radnih mjesta HAMAG BICRO je ponudio povoljnije uvjete na redovne zajmove. Također, ponudio je novi financijski instrument tzv. COVID19 zajam za poduzetnike koji imaju pad poslovanje za 20% ili više.

Covid-19 zajmovi za obrtna sredstva namijenjen su subjektima malog gospodarstva (mikro, mala i srednja poduzeća, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja) koji su pogođeni pandemijom korona virusa.

Cilj osigurati likvidnost

Razlika u odnosu na ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva je u iznosu zajma, koji je povećan na 750.000,00 kn, dužini otplate, te kamatnoj stopi koja iznosi 0,25% za sve prijavitelje te mogućnosti financiranja PDV-a. Cilj je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja, te uz smanjenje potrebne dokumentacije.

Iako jako dobro zvuči povući 750.000,00 kuna uz kamatnu stopu od svega 0,25% i korištenje počeka do 12 mjeseci, ipak, ovaj zajam nije namijenjen zatvaranju vaših prethodnih kredita, a sredstva se moraju utrošiti namjenski. Dakle, ne može se kupiti osobni auto s ovim sredstvima, rješavati stare dugove i kredite i slično.

Kriteriji za dobivanje kredita

Važne informacije:

  1. Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020.
  2. Krajnji korisnik mora imati minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.
  3. Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV
  4. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine
  5. Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena.
  6. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

Dokumentacija je izuzetno smanjenja te je za ishođenje zajma potrebno 15-tak dokumenata za predaju zahtjeva. Dokumenti koji su potrebni u izvorniku šalju se poštom, a sve ostalo može se dostaviti putem e-maila slanjem na zajmovi@hamagbicro.hr

Odgovori