Kristina Androlić: Ključ uspješne provedbe EU projekata je u dobrom planiranju

ključ uspješne provedbe EU projekata

Od ovoga tjedna započinjemo s objavom intervjua s našim predavačima, kako bismo vam i na ovaj način približili tematiku naših edukacija. Prva na redu je Kristina Androlić, certificirana voditeljica izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova i certificirana stručnjakinja za javnu nabavu. Upitali smo je koji su najveći izazovi u pripremi EU projekata te koji je ključ uspješne provedbe EU projekata. Inače, Kristina nam predaje na seminaru Najčešće greške u provedbi EU projekata te Priprema i prijava projekata iz EU fondova, a s nama je surađivala i na pripremi online seminara Kako do zajmova HAMAG-a, koji je izazvao veliki interes poduzetnika. 

E: Redovno držite predavanja i radionice na temu EU povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova, kakvo je Vaše dosadašnje iskustvo s pripremom i provedbom takvih projekata?
KA: Dosad smo radili na pripremi i/ili provedbi stotinjak različitih projekata. Svaka djelatnost, svako poduzeće ima svoje specifičnosti, tako da je svaki projekt priča za sebe.

Izazovi u pripremi projekata


E: Koji su najveći izazovi u pripremi projekta?
KA: Kod pripreme se neke stvari definiraju koje će kasnije u provedbi možda biti teško provesti ili će ih trebati mijenjati. Često od projektiranja ideje do provedbe prođe i dvije godine, a u tom vremenskom odmaku dogode se mnoge promjene i u samom projektu, poduzeću, tehnologiji ali u timu ljudi koji su pripremali projekt. U fazi planiranja važno je obratiti pozornost da projekt mora riješiti problem kojeg smo detektirali, a čije rješavanje će rezultirati poboljšanjem u poslovanju, boljim funkcioniranjem, generirati će veće prihode, bolju učinkovitost ili omogućiti proizvodnju novih proizvoda ili pružanje nekih novih usluga. Cilj je uvijek određeni napredak i postizanje zadanih pokazatelja koji su u skladu s Pozivom na koji se projekt prijavljuje. Prije same pripreme projekta važno je provjeriti prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti, troškova te procijeniti mogućnosti ostvarivanja dostatnih bodova, kako bi projektni prijedlog bio u konačnici ocijenjen pozitivno.


E: Što je ključ uspješne provedbe sufinanciranog projekta?
KA: Što se pak tiče provedbe projekta, ona je bitno zahtjevnija i iziskuje visoku pozornost cijelog projektnog tima koji radi provedbu i administrativno praćenje projekta. Greške se događaju i u većini slučajeva ne namjerno, već zbog propusta, neinformiranosti, neprovjeravanja nekih elemenata. Iako se radi o nenamjernim omaškama, sukladno Pravilniku o financijskim korekcijama, kazne mogu biti pogubne za projekt i ili korisnika. Financijske korekcije određuju se ovisno o težini pogreške i mogu biti jednostavne financijske korekcije ili paušalno u određenom postotku, koji varira od 5 do 100% određene nabave ili čak cijelog ugovorenog iznosa. Da bi se to izbjeglo, bitno je dobro se pripremiti te sa uspješnom provedbom započeti već u fazi planiranja i projektiranja ideje.

Upravljanje u kriznim situacijama


E: Osim EU fondova bavite se i tematikom poslovnog planiranja te upravljanja u kriznim situacijama? Koji je Vaš savjet za poduzetnike?
KA: Za početak morate priznati sami sebi i zaposlenicima da je firma u ozbiljnim problemima. Nakon toga se rade prve analize i sagledavanje cijele situacije. Kad vidimo gdje smo, što imamo, s čime raspoložimo, onda se kreira akcijski plan i novi plan poslovanja, a poslovno planiranje pak temelj je svakog uspjeha jer uspjeh treba planirati.

Za više informacija o našim seminarima svratite na našu web stranicu www.edukacije.hr. Tamo ćete pronaći Kristinine seminare: Najčešće greške u provedbi EU projekata (termin 12.11.2020.) i Priprema i prijava projekata za EU sredstva (11.11.2020.). U pripremi je i seminar Krizni menadžment, kojem je cilj pripremiti poduzeća za rješavanje problema nastalih u krizi.

Odgovori