Savjeti za uspješan javni nastup

javni nastup

Vjerujem da nećemo pogriješiti ako kažemo da je javni nastup praktički sva komunikacija koju imamo u javnosti. Javni nastupi nisu samo govori političara, voditelja ili pak predavača, već pod njih potpadaju i situacije poput poslovnih sastanaka i prezentacija, pa i roditeljski sastanci u školi. Puno je već puta isticano kako je prvi dojam najbitniji kod javnog nastupa, ali ne škodi to opet istaknuti. A i analizirati kako to izgleda raščlanjeno po elementima.


Prvi dojam tijekom javnog nastupa stvaramo kroz: neverbalnu komunikaciju odnosno kroz to kako izgledamo i kako se ponašamo, potom kroz glasovnu komunikaciju odnosno kako govorimo te kroz verbalnu komunikaciju, odnosno ono što govorimo. Od svega navedenog, neverbalna komunikacija najviše utječe na stvaranje prvog dojma (55%), potom glasovna (38%), dok verbalna komunikacija odnosno sadržaj koji komuniciramo čini tek 7 posto.

Javni nastup: prvi dojam


Brojka sedam važna nam je i za jedan drugi podatak. Naime, većina relevatnih istraživanja i stručnjaka slaže se kako je za prvi dojam najvažnije prvih sedam sekundi kada se govornik pojavi pred publikom. Drugim riječima, velika većina ljudi stvorit će početni dojam u roku tih sedam sekundi, a poznato je kako se prve impresije o nekome relativno teško mijenjaju.
Pored toga, da bi neverbalna komunikacija bila uspješna bitno je još nekoliko stvari. Za početak tu je držanje odnosno govor tijela. Potom, od izuzetne je važnosti održavati barem povremeni kontakt očima s publikom. Moment odijevanja je isto bitan i uvijek treba paziti na odjeću. Kod odjeće vrijedi pravilo da je “overdressed” bolje nego “underdressed”. U samom govoru obratite pažnju na artikulaciju, a da bi ona bila kako treba, valja pravilno disati.


Za uspješan javni nastup valja imati i ispravnu dikciju odnosno lijep i pravilan izražaj riječi i rečenica, a sve to radi toga kako bi misao koju želimo bila što skladnija i samim time razumljivija publici. Kvalitetnu dikciju čine tri glavna momenta. Prvi je rečenični sklop, zatim jasnoća izražavanja te na kraju gramatičko i logičko naglašavanje. Uz disanje i dikciju, element koji je bitan jest i modulacija u govoru, odnosno glasovna harmonija i ritam.

Javni nastup: što izbjegavati?


Sada kada smo vidjeli šta treba da bi javni nastup odnosno govor bio kvalitetan, za kraj recimo ukratko i o tome što valja izbjegavati pri nastupanju pred publikom. Svakako da pod to spadaju arhaizmi odnosno stare i zastarjele riječi. Zatim, ovisno o publici, trebalo bi izbjegavati provincijalizme odnosno riječi određenog kraja. To ne mora uvijek biti slučaj, ali u pravilu teško da ćete jako često pred sobom imati publiku koja je sva iz određenog područja. Zatim, ne bi trebalo pretjerivati s tuđicama, tj. riječima iz stranih jezika, posebno ako postoje sinonimi u hrvatskom. I na kraju, tu su dvosmislene riječi, odnosno riječi koje mogu imati više značenja jer one mogu zbuniti publiku ili pak, u goroj varijanti, i uvrijediti nekoga.

Ako želite znati više o javnom nastupu, pozivamo vas da dođete na naš dvodnevni seminar Odnosi s javnošću i medijima u (post)korona krizi.

Više o ovoj temi pronađite i na poveznici.

Odgovori