Rokovi predaje GFI za 2020. godinu

GFI

Ministarstvo financija obavijestilo je poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa, da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20).

U skladu s navedenim krajnji rokovi predaje godišnjih financijskih izvješća (GFI) za 2020. jesu:

Najkasnije do 30. lipnja 2021. godine – Dostava statističkih izvješća (bilanca, račun dobitka i gubitka, dodatni podaci), GFI–POD u Finu
Najkasnije do 30. lipnja 2021. godine – Matično društvo prijavljuje Registru godišnjih financijskih izvještaja obvezu konsolidacije
Najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine – Dostava financijskih izvješća za javnu objavu u Finu
Najkasnije do 31. listopada 2021. godine – Dostava konsolidiranih financijskih izvješća za javnu objavu u FINA-u
Prijava poreza na dobit i drugi obrasci te izvješća u skladu s oporezivanjem dobiti – – 30. 06. 2021.

Izvor: Ministarstvo financija

Odgovori