Tomislav Nimac: Zaštita na radu je važan dio poslovanja

zaštita na radu

Ovaj tjedan bavimo se temom zaštite na radu iznimno bitnim dijelom svakog poslovanja. Razgovaramo s Tomislavom Nimcem, stručnim prvostupnikom javne uprave – organizacijsko managerskog smjera, koji se posljednjih deset godina posvetio području zaštite na radu. Tomislav radi u ovlaštenoj ZNR tvrtki Anparo d.o.o. iz Zagreba od njezinog osnutka 2012. godine, na radnom mjestu voditelja odjela zaštite na radu.

Položio je stručne ispite za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja, referenta za zaštitu od požara, vanjskog auditara međunardnog ISO sustava 45 001 (Zaštita na radu) te prošao brojne stručne edukacije i seminare iz područja zaštite na radu. Objavio je i nekoliko radova te članaka na temu zaštite na radu.

  1. Tomislave, sudionici ZNR seminara često pitaju može li poslodavac izraditi sam procjenu rizika za svoje potrebe?

Da, bez posebnih uvjeta, što je i jasno navedeno u čl. 3 st. 2 Pravilnika o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19), no svakako je preporučljivo imati i regulirano obavljanje poslova zaštite na radu u firmi, odnosno obrtu. Prethodno znači da ima zaposlenog radnika ili sam poslodavac ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu u svojoj firmi, odnosno obrtu. Uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu su da poslodavac ili njegov imenovani radnik imaju položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu I. ili II. stupnja na Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ili još jednostavnije da su znanja iz zaštite na radu stekli tijekom redovnog školovanja (imali predmet zaštite na radu tokom školovanja), odnosno da su predmet zaštite na radu položili prilikom polaganja državnog stručnog ispita iz projektiranja i građenja ili majstorskog ispita.
Ovo navodim jer je propisana novčana kazna prema čl. 98 st. 1 i 2 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) prema poslodavcu i ovlaštenoj osobi poslodavca ako oba uvjeta nisu zadovoljena (30 000 kn i 6 000 kn), stoga je dobro odmah riješiti oba zahtijeva prema propisu

2. Kada poslodavcu treba u firmi/obrtu stručnjak zaštite na radu I. stupnja, a kada stručnjak zaštite na radu II. stupnja?

Ako ste tvrtka ili obrt do 49 radnika ne treba vam niti jedno niti drugo. Dovoljno je da poslodavac ili netko od radnika ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu tako što je stekao znanja iz zaštite na radu tijekom redovonog školovanja (imao tijekom redovonog školovanja predmet zaštitu na radu) ili je predmet zaštite na radu položio tijekom polaganja državnog stručnog ispita iz područja projektiranja i građenja ili majstorskog ispita nakon obrtničke škole.
Za tvrtke, odnosno obrte preko 49 radnika svakako treba biti zaposlen stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja,  s tim da je od 50 do 250 radnika dovoljan jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja, ako je prema procjeni rizika u firmi/obrtu 80% poslova s malim rizicima. To su poslovi ( uglavnom ) isključivo uredskog tipa (rad s uredskim priborom, uređajima i računalom): knjigovodstvo, marketing, oglašavanje, poslovno savjetovanje, IT i sl. U protivnom treba biti zaposlen stručnjak zaštite na radu II. stupnja

3. Kako se polaže stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i/ili II. stupnja?

Ispiti se polažu u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tako što se prijavite putem obrasca SIS-1 (ZAHTJEV za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu) koji je sastavni dio Pravilnika o osposobljavanju za rad na siguran način i polaganju stručnog ispita (NN 112/14) koji ispunite i pošaljete na adresu ministarstva. Jedini uvjet za polaganje za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja je taj da morate imati barem višu školu/baccalareus (180 ECTS) bilo kojeg smjera, nebitno radi li se o prirodoslovnoj, tehničkoj, medicinskoj ili društvenoj…

Za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja dovoljna je završena srednja školu, odnosno srednja stručna spremu. Za polaganje ispita nije bitno radno iskustvo niti odrađen pripravnički staž, što znači da ga možete polagati odmah nakon završene škole. Ispit možete platiti sami ako ste nezaposleni ili ga može platiti poslodavac ukoliko ste u radnom odnosu.

Ispiti se usmeno polažu na Ministarstvu i gotovi su u par sati. Za stručnjaka I. stupnja ispit traje nešto kraće jer se polaže samo opći dio ispita, dok za stručnjaka II. stupnja duže jer se uz opći dio ispita polaže i tzv. posebni dio.
Status u rangu stručnjaka zaštite na radu I. stupnja možete steći i ako ste prošli i položili tečaj za specijalistu zaštite na radu kod obrazovnih ustanova koji imaju u svom programu navedeni tečaj, no ova varijanta je puno skuplja (cca 3000 kn) te traje po nekoliko mjeseci, tako da je ipak financijski i vremenski manje zahtjevno položiti samo opći dio ispita na Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ako vam je taj status dovoljan za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

4. Koja je razlika između ispita za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i II. stupnja?

Za stjecanje naziva Stručnjak zaštite na radu I. stupnja polažete tzv. opći dio ispita, što uključuje područje propisa koji uređuju radno pravne odnose, zaštitu na radu, izradu procjene rizika i zdravstveno osiguranje. Prema vlastitom iskustvu – za položiti ovaj dio dovoljno je znati aktualni Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o izradi procjene rizika.

Za stjecanje naziva Stručnjak zaštite na radu II. stupnja polažate prethodno opći dio ispita s navedenim područjima te nakon toga i posebni dio ispita koji se sastoji od provjere znanja propisa iz domene zaštite na radu, a koji uređuju područje elektroinstalacija, strojeva i uređaja, kemikalija, radnog okoliša.
Područje koje se provjerava na pojedinom ispitu je navedeno u Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14) u Prilogu 2

5. Tomislave, ako sam jedini zaposlenik u tvrtki, odnosno obrtu kao direktor/vlasnik obrta… što trebam od zaštite na radu?

U tom slučaju ne trebate baš ništa ako isključivo radite sami u svom poslovnom prostoru. Ukoliko svoje usluge pružate, odnosno izvodite radove na radilištima i u prostorima u kojima rade i druge firme onda morate imati sve što i inače propisuju propisi iz zaštite na radu kao obvezu poslodavaca (npr. izvodite radove na privremenim gradilištima na kojem ima više izvođača radova).

Ukoliko želite saznati više o temi zaštite na radu za vas smo, u suradnji s Tomislavom, pripremili Zbirku Zaštita na radu. Zbirka sadrži sve šprance, template, tablice, popise, check liste i pojašnjenja koja će vam trebati da si olakšate i ubrzate zaštitu radnika pri njihovom radu. 

Više o Zakonu o zaštiti na radu pročitajte ovdje.

Odgovori