Mjera Skraćivanje radnog vremena siječanj – prosinac 2021.

skraćivanje radnog vremena

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je izmjene Mjere Skraćivanje radnog vremena, koje će trajati cijelu 2021. godinu.

Glavni kriterij za dobivanje sredstava: poslodavci koji zapošljavaju 10 i više radnika i očekuju pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10% do maksimalnih 90%

Najvažnije izmjene su:

Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati povećano je na do 90% ukupne mjesečne satnice
Maksimalni iznos potpore po radniku povećan je na do 3.600 kn

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 10 i više radnika.
Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora mora biti minimalno 10%.
Poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati.

Razlozi za skraćivanje radnog vremena

Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine i jednim od sljedećih razloga:

-pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
-nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
-nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
-nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga. Ovi poslodavci ne moraju učitavati dokumentaciju za dokaz pada prihoda (PDV obrasci, tablica usporedbe prihoda/primitaka), ali moraju dokumentaciju za dokaz pada poslovnih aktivnosti tj. razloge koji su navedeni iznad.

Zahtjevi se primaju od 15. siječnja do 30. studenog 2021.
Podnošenje zahtjeva je u tekućem mjesecu za naredni mjesec.

Jednom predani zahtjev vrijedi do kraja mjere, do prosinca 2021. godine, a ovisno o datumu zaprimanja vrijediti će u razdoblju:
ako je zaprimljen do 31. siječnja vrijedi za potporu od siječnja do prosinca 2021.
ako je zaprimljen do 28. veljače vrijedi za potporu od ožujka do prosinca 2021.
zaprimljen u tekućem mjesecu nakon veljače 2021. vrijedi od sljedećeg mjeseca do prosinca 2021.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti raskid ugovora (za buduće razdoblje) i prestati koristiti mjeru Skraćivanje radnog vremena po ovim uputama.

Zahtjev se automatski produžuje na sljedeći mjesec u smislu da ne trebate predavati novi zahtjev, ali postoje mjesečne obveze koje morate ispuniti svaki mjesec.

Evidencija radnog vremena

Obvezno je slanje mjesečne evidencije radnog vremena za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Mjesečnu evidenciju radnog vremena predajete putem gumba EVIDENCIJA RV/MJESEC.
Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali evidenciju radog vremena.
Obvezna je nadopuna zahtjeva s podacima o padu prihoda/smanjenju poslovnih aktivnosti u mjesecu za koji koristite potporu.
Dopuna se šalje u mjesecu koji slijedi mjesec u kojemu koristite potporu, putem gumba DOPUNA ZAHTJEVA – za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Primjer: zahtjev predan u veljači 2021. za potporu u ožujku 2021., morate nadopuniti podacima o prihodu ostvarenom u ožujku 2021. (i usporednom razdoblju 2019. odnosno 2020. ako poslujete kraće od 1. godine) tijekom travnja 2021.
Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali podatke o prihodu.

VAŽNO!
Ako NE ŽELITE koristiti zahtjev (produžiti ga) na određeni mjesec, nemojte dostaviti dopunu s prihodom za taj mjesec. Primjer: ako zahtjev predan u veljači 2021. (vrijedi za ožujak 2021.) ne želite produžiti na travanj 2021., nemojte u svibnju 2021. predati dokumentaciju o prihodu u travnju. Zanemarite informaciju o produženju zahtjeva koja se prikazuje u Mojim zahtjevima.

Obvezni ste predati mjesečnu evidenciju radnog vremena za svaki mjesec za koji ste dobili potporu, zato prije traženja raskida/odustajanja dostavite obvezne dokaze jer nećete ih moći poslati putem aplikacije nakon što zatražite raskid/odustajanje od zahtjeva.

Poslodavci u NKD djelatnosti C (prerađivačka industrija):
Kod produženja zahtjeva slanjem dopune niste dužni učitati PDV obrasce/tablicu usporedbe prihoda jer po kriteriju mjere ne morate imati pad prihoda od 20%. Preskočite učitavanje PDV obrazaca, ali u polje DODATNA DOKUMENTACIJA učitajte dokaze za pad poslovnih aktivnosti, kao što je opisano u kriteriju mjere.

[IZMJENA OD 22. listopada] Mjesečna evidencija ne mora biti potpisana od svih radnika za koje se koristi potpora već samo od odgovorne osobe

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti za sve potpisnike o točnosti iskazane evidencije radnog vremena.

Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument (PDF) ili ZIP arhiva Ograničenje težine pridodane(ih) datoteka je 35 MB.

Možete koristiti vlastiti predložak mjesečne evidencije radnog vremena.

Napomena:
Zbog ograničenja većine e-mail pretinaca na 20 MB po e-mail poruci, u e-mailu potvrde primitka dokaza nećemo pridodati učitane datoteke ali ćemo ih nabrojati i za svaku ponuditi preuzimanje putem poveznice.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Pozivamo vas da se prijavite na naš povezani webinar Obveze poslodavca u zaštiti prava radnika

Odgovori