Petra Grabušić

Petra Grabušić

Petra Grabušić, diplomirani ekonomist. Dodatno se obrazovala u području HR menadžmenta na poslovnoj akademiji u Zagrebu. Stekla je pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu. Educira se i usavršava u području HR management-a i leadership-a i na međunarodnoj razini.
Certificirala se kao SDI  facilitator.
Predavač  je iz područja upravljanja ljudskim potencijalima te leadership-a i management-a na nekoliko poslovnih škola.
Devet godina radila je kao voditeljica ljudskih resursa u proizvodnoj tvrtci Dunapack -valoviti papir, potom kao regionalna voditeljica ljudskih resursa KIA Motors Adria Group-e, a danas je voditeljica HR odjela Fortuna grupe.
Ujedno je i vlasnica tvrtke za poslovno savjetovanje.

Petra Grabušić vodi naš praktikum Svrsishodna sistematizacija radnih mjesta.

Više o edukaciji i prijavama možete pročitati ovdje: Svrsishodna sistematizacija radnih mjesta