Tihomir Bronić

Diplomirani ekonomist, Certificirani P&G trener za jugoistočnu Europu, za treninge: pregovaračke vještine, komunikacijske vještine te treniranje trenera («train the trainer»)

Predavao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Category management za poslijediplomski studij i redoviti studij marketinga (2000-2005). Nakon višegodišnjeg iskustva u prodaji i trade marketingu u velikim međunarodnim kompanijama Procter & Gamble (1996-2005), Nestle Adriatic (2005 -2006) i Philip Morris (2006 – 2007) radi kao poslovni savjetnik i poslovni trener u Solers centar (2007 – ).

Kao trade direktor radio je u Styria Medien AG/24 sata, potom kao Sales Excellence Manager u Danfossu (2017 – 2018). Tijekom rada u multinacionalim kompanijama veliko iskustvo stekao je te bio posebno uspješan u: vođenju prodajnih i pregovaračkih timova, upravljanju i definiranje prodajnih procesa, kreiranju prodajne (komercijalne) politike, zapošljavanju prodajnog kadra te formiranju prodajnih timova, motivaciji i kreiranju pozitivne interne radne atmosfere te odnosa sa klijentima. Iskustva donosi sa raznolikih tržišta; Austrija, Švicarska, Baltik, UK.

Vjeruje da biznis ne grade CRM, ECR, B2B, ITC i ostale kratice već ljudi i njihovi medjusobni odnosi. Ako bi baš morao izabrati kraticu, bila bi to KISS (Keep It ….& ….).

Tihomir je predavač i trener naše edukacije: Efikasna Prodajna Komunikacija.

Više o edukaciji i prijavama možete pročitati ovdje: Efikasna Prodajna Komunikacija