Bliži se rok za predaju Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI)