Komunikacija između ljudi ključ je uspjeha u rješavanju reklamacija