Stanko Borić: Za dobar medijski nastup važna je temeljita priprema