e-Residency i otvaranje tvrtke u Estoniji

Course Content

Total learning: 15 lessons Time: 10 weeks

Porez na dobit i isplata zarade

Porez na dobit

Poduzeća koja su otvorili e-Rezidenti ne plaćaju uobičajen porez na dobit. Naime, porez na dobit se u Estoniji plaća samo na isplaćenu dobit (corporate income tax on distributed profits), naravno uz plaćanje lokalnog poreza u zemlji porezne rezidentnosti. U Hrvatskoj je porez na dividende 12% i mora se platiti unutar 30 dana od isplate dividende uz prethodno predan JOPPD obrazac.
Prilikom godišnje prijave poreza (najranije tijekom ožujka a najkasnije do 30.06.), dužni ste odrediti iznos kojeg želite isplatiti u ime dividende, a kojeg možete isplatiti u jednom ili više obroka. Važno je napomenuti da porez na isplaćenu dobit plaća poduzeće, ne član uprave.

Isplatu zarade možete napraviti u dva oblika:

 • isplata dividende
 • isplata plaće člana uprave.

Isplata dividendi je praktična ako vam to nije jedini izvor prihoda, odnosno ako vam predstavlja pasivan prihod. Naime, isplatu dividende možete napraviti samo nakon prijave poreza za prethodnu godinu i samo u iznosu koji vam je bio na raspolaganju krajem prethodne godine. Ako npr. u srpnju 2019. prihodite 10.000€, ne možete ta sredstva koristiti za isplatu dividende u toj godini. Morate čekati prijavu poreza za 2019. što se može napraviti najranije tijekom ožujka 2020.
Prilikom isplate plaće člana uprave, kao e-Resident, ne morate čekati na godišnju prijavu poreza i ne plaćate porez u Estoniji nego prema legislativi zemlje porezne rezidentnosti, u našem primjeru Hrvatskoj.

Isplata dividendi

Isplatu dividendi pokazat ćemo na primjeru:

 • Prijavili ste dobit za 2018. godinu od 10.000€ i niste dužni platiti nikakav porez nakon godišnje prijave poreza.
 • Odredili ste dividendu od 5.000€ i isplatili ste je u cijelosti tijekom lipnja.
 • Dužni ste s računa poduzeća najkasnije do 10. srpnja platiti 20% poreza odnosno 1.000€ u ime corporate income tax on distributed profits
 • Unutar 30 dana od isplate dividende, dužni ste poreznoj upravi predati JOPPD obrazac koji pravda isplatu sredstava te uplatiti 12% poreza na dividendu, odnosno 120€
 • U konačnici, poduzeće plaća 6.000€ (5.000€ dividende + 1.000€ poreza), a vama ostaje 4.400€ (5.000€ dividende – 600€ poreza na dividendu)

Važna napomena: Iako porez na dividendu plaćate u Hrvatskoj, kao e-Rezident morate biti spremni na kontrole estonske porezne uprave, odnosno morate biti spremni dokazati da ste uredno prijavili i platili lokalne porezne obveze.

Isplata plaće člana uprave

Druga opcija koju imate je isplata plaće člana uprave ali ovdje postoje stroga pravila oko toga što ste radili kako biste zaslužili plaću. Različiti su porezi za člana uprave koji ujedno i pruža usluge i proizvode koje poduzeće naplaćuje od člana uprave koji ima samo administrativnu funkciju.
Za one koji stalno posluju izvan Estonije, nemaju poreznu rezidentnost u Estoniji i aktivno sudjeluju u stvaranju dodatne vrijednosti poduzeća, primjenjuju se ova pravila vezana za isplatu plaće:

 • Ako si isplaćujete plaću člana uprave zbog vašeg doprinosa realizaciji glavnih djelatnosti (pružanje usluge, razvoj aplikacija, marketing usluga i sl.), tada se to može promatrati kao isplata plaće djelatniku.
 • Plaću si možete isplatiti bilo kada, svaki mjesec, jednokratno ili višekratno tijekom godine, na vama je da odlučite. Ne postoji obaveza redovitog plaćanja plaće (uz pretpostavku da ne želite tužiti vlastito poduzeća). Ne postoji minimum niti maksimum plaće, a iznosi mogu biti različiti od isplate do isplate – to je vaše poduzeće i sjedite u “obje stolice”.
 • Ovaj oblik plaće se ne oporezuje i nije ju potrebno službeno registrirati. Ono što ste obvezni je, ako vas estonska porezna uprava zatraži, pružiti dokaze da ste pružili određenu profesionalnu uslugu odnosno vrijednost poduzeću.
 • Iako se plaće ne oporezuju u Estoniji, one nisu oslobođene poreza. Na vama je odgovornost da uredno podmirite sve porezne i druge obveze prema hrvatskom zakonodavstvu. Uz to, morat ćete pružiti dokaze prijave i plaćanja svih navedenih obveza ako vas to zatraži estonska porezna uprava ili vaše knjigovodstvo.

Ako ste uglavnom uključeni u administrativne poslove poduzeća, dužni ste prijaviti plaću estonskoj poreznoj upravi i platiti određeni postotak plaće u ime poreza.

Poduzeće koje pruža usluge će od vas tražiti da potpišete nekoliko izjava vezano za vaše poslovanje, poreznu rezidentnost i eventualnu promjenu iste, dozvolu da u vaše ime obrađuju plaće i slično. Svakako nemojte to raditi sami jer vjerujte, podrška koju ćete dobiti, po svom obimu i obliku, zaslužuje svaku kunu koju ste platili.

Ovakav oblik isplate plaće uključuje i prijavu i plaćanje svih doprinosa i prireza u Hrvatskoj. Na žalost, nismo vam u mogućnosti pružiti više detalja jer, usprkos velikom trudu, nismo uspjeli dobiti jedinstveno tumačenje iz porezne uprave i savjetničkih kuća. Svakako vam stoga sugeriramo da se, ako se odlučite na ovakav oblik isplate zarade, obavezno dobro raspitate kako bi ovaj postupak napravili u skladu sa hrvatskom legislativom.