Excel Intenzivan tečaj za poslovne korisnike: studijsko gradivo za polaznike

O edukaciji

U ovom online seminaru obradit će se odabrane funkcionalnosti potrebne za poslovnu upotrebu Excel-a:

  • Osnovne operacije na datotekama, radnim listovima i ćelijama
  • Rad s računskim operacijama i funkcijama
  • Prilagodba izgleda i formatiranja ispisa
  • Rad s grafikonima, s obradom i ubacivanjem slika i oblika
  • Operacije na bazama podataka sa sortiranjem, filtriranjem i međuzbrojevima
  • Praktična upotreba pivot tablica

Online seminar znači da seminaru pristupate s vašeg računala, tableta ili telefona koji je spojen na internet. Sve lekcije prolazite (čitate) na ekranu vašeg uređaja, a za isprobavanje i vježbe koristite priložene datoteke koje otvarate u Excel-u na vašem računalu ili tabletu ili telefonu. Iako postoje i mobilne inačice Excel-a, zbog prirode rada u Excel-u preporučujemo rad na računalu.