Excel – ON LINE seminar za poslovne korisnike

Course Content

Total learning: 36 lessons Time: 999 weeks
 • Uvod  Ovo je uvodni dio o samom seminaru, kako se seminar koristi, šta je to excel i ukratko koje su prednosti i mane excel-a 0/4

 • Dijelovi Excel-a, upisivanje i kopiranje podataka, navigacija, selekcija, ubacivanje i brisanje  Osnovni dijelovi programa, navigacija i selekcija 0/3

 • Formule, funkcije i referenciranje (povezivanje) ćelija  Matematičke operacije i osnovne funkcije, povezivanje i referenciranje ćelija 0/9

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
  • Lecture3.3
  • Lecture3.4
  • Lecture3.5
  • Lecture3.6
  • Lecture3.7
  • Lecture3.8
   Funkcije teksta: LEFT, RIGHT, LEN, PROPER, UPPER, LOWER, TRIM, FIND i CONCATENATE (&) Preview
  • Lecture3.9
 • Formatiranje podataka i ispis  Upisivanje podatka, kopiranje podatka, formatiranje radne površine i formatiranje ispisa stranice 0/5

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
  • Lecture4.5
 • Grafikoni, priprema, izrada, docrtavanje i ubacivanje slika i oblika  Izrada i prilagodba grafikona 0/4

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Lecture5.4
 • Baze podataka, izrada, sortiranje i filtriranje  Rad sa bazama podataka; sortiranje i filtriranje 0/4

  • Lecture6.1
  • Lecture6.2
  • Lecture6.3
  • Lecture6.4
 • Pivot tablice, osnovna upotreba i upute  Osnove rada sa pivot tablicama 0/4

  • Lecture7.1
  • Lecture7.2
  • Lecture7.3
  • Lecture7.4
 • Povezivanje sa drugim Office programima  Povezivanje sa drugim MS Office alatima; Word i Power Point 0/2

  • Lecture8.1
  • Lecture8.2
 • Završni dio  0/1

  • Lecture9.1

Koje su prednosti i koji su nedostatci rada s Excel-om

Prednosti Excela su u njegovoj jednostavnosti i sveprisutnosti. Excel je postao „de facto“ standard za uvoz i izvoz većih ili manjih količina podataka u i iz raznih poslovnih aplikacije (npr. knjigovodstvene, skladišne i sl.).
Izvozom podataka u Excel vrlo brzo i pregledno možemo napraviti više ili manje složene kalkulacije, obračune ili preglede. Npr. izvozom otvorenih stavaka dužnika u Excel tablicu možemo ih zbrojiti, poredati po iznosu ili dospijeću, podijeliti po regijama ili napravit grafički prikaz po kupcima ili po iznosima. Mogućnosti su ograničene samo našom maštom i znanjem kako nešto napraviti.
Vrlo često Excel tablice koristimo za evidenciju, npr. sudionici na konferenciji ili prijavljeni na natječaj su upisuju u tablicu u kojoj se dalje vodi evidencija potrebnih podataka.
Najčešća upotreba Excel je za kalkulacije ili izračune. U kolone i stupce upisujemo potrebne brojeve, formule ili funkcije kako bi dobili rezultate koji su nam potrebni za donošenje odluka ili izvještavanje.
Vrlo česta je i obrada podataka, gdje se veća ili manja količina podataka, npr. adresa, obrađuju kako bi se našao uzorak ili pobrojali određeni događaji ili zbrojili određeni ulazni parametri.
Excel se koristi i za pisanje teksta kao i za obradu teksta, a ima i vrlo razvijene i moćne funkcije za obradu teksta. Međutim, obrada teksta je ograničena na ćelije. Unos i formatiranje tekstova, pogotovo dužih nije praktično, tako da je za veće količine teksta ili duže tekstove, primjerenije koristiti druge alate kao npr. Word i slično.
Premda se Excel koristi za obradu podataka, nekad i veće količine podataka, i to radi vrlo dobro, obrada složenijih baza podataka je vrlo teška i nepraktična. Pod složenijim bazama mislimo na relacijske baze podataka gdje podaci više nisu jednostavni podatci upisani u ćelijama složenim linearno u redovima i stupcima već jedna ćelija može imati ili biti cijeli niz podataka. Za ovakve tipove baza primjerenije je koristiti alate za baze podataka kao što su MS Access, ili SQL baze podataka.