Excel – ON LINE seminar za poslovne korisnike

Course Content

Total learning: 36 lessons Time: 999 weeks
 • Uvod  Ovo je uvodni dio o samom seminaru, kako se seminar koristi, šta je to excel i ukratko koje su prednosti i mane excel-a 0/4

 • Dijelovi Excel-a, upisivanje i kopiranje podataka, navigacija, selekcija, ubacivanje i brisanje  Osnovni dijelovi programa, navigacija i selekcija 0/3

 • Formule, funkcije i referenciranje (povezivanje) ćelija  Matematičke operacije i osnovne funkcije, povezivanje i referenciranje ćelija 0/9

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
  • Lecture3.3
  • Lecture3.4
  • Lecture3.5
  • Lecture3.6
  • Lecture3.7
  • Lecture3.8
   Funkcije teksta: LEFT, RIGHT, LEN, PROPER, UPPER, LOWER, TRIM, FIND i CONCATENATE (&) Preview
  • Lecture3.9
 • Formatiranje podataka i ispis  Upisivanje podatka, kopiranje podatka, formatiranje radne površine i formatiranje ispisa stranice 0/5

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
  • Lecture4.5
 • Grafikoni, priprema, izrada, docrtavanje i ubacivanje slika i oblika  Izrada i prilagodba grafikona 0/4

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Lecture5.4
 • Baze podataka, izrada, sortiranje i filtriranje  Rad sa bazama podataka; sortiranje i filtriranje 0/4

  • Lecture6.1
  • Lecture6.2
  • Lecture6.3
  • Lecture6.4
 • Pivot tablice, osnovna upotreba i upute  Osnove rada sa pivot tablicama 0/4

  • Lecture7.1
  • Lecture7.2
  • Lecture7.3
  • Lecture7.4
 • Povezivanje sa drugim Office programima  Povezivanje sa drugim MS Office alatima; Word i Power Point 0/2

  • Lecture8.1
  • Lecture8.2
 • Završni dio  0/1

  • Lecture9.1

Upoznavanje s Excel-om, definicije glavnih pojmova

Nekoliko najvažnijih kratica i  komandi iz Excel-a:

Korak natrag ili „Undo“, kada napravite nešto što niste htjeli greškom ili slično, pritiskom na strelicu (zaokruženo crveno na slici), ili tipkama Ctrl-Z ili Ctrl Backspace anulirat odnosno poništit ćete posljednje napravljenu komandu odnosno „vratit se korak natrag“. Ponavljanjem Undo komande vraćat ćete se onoliko koraka unatrag koliko puta upotrijebite komandu.

Ctrl –C: Copy – kopiraj

Ctrl-X: Cut izreži

 Ctrl-V: Paste zalijepi

su glavne kratice koje bi trebali poznavati.


Ovaj link je link na sve kratice (shortcuts) programa Excel za sve verzije i njih ne trebate poznavati. One koje ćete radovito koristi nećete zaboraviti, a ovu referencu možete pregledati, jer možda nađete nešto što često koristite, a to ima svoju kraticu ili shortcut.


Osnovni dijelovi Excela su radna površina s radnim listovima i alatna traka.

Alatna traka je gornji dio Excel programa gdje se nalaze alati s kojima možete napraviti određene promjene, npr. promijeniti font ili boju ili centriranje ćelije ili slično:

Korištenje alatne trake je jednostavno i evidentno te neće biti predmet ovog seminara. Komande s alatne trake ćemo koristiti kako bismo obradili određene funkcionalnosti i to će tada biti jasno objašnjeno.

Radna knjiga, radna površina, radni listovi i ćelija su osnovni elementi Excela.

Radnja knjiga (engl. Worksheet) je zapravo vaša datoteka (file) koji ste otvorili.

Radna površina je površina radnog lista na kojem se trenutno nalazite i u zaglavlju adresa ćelije s njezinim sadržajem:

Ovdje se nalazi adresa ćelije gdje se trenutno nalazimo: A1 i desno od nje sadržaj ćelije odnosno Formula bar (u ovom slučaju prazno jer u ćeliji nema nikakvog sadržaja).

Ćelija je jedinični prostor u Excelu koji se nalazi u nekom redu i stupcu. A1 ćelija se nalazi u prvom stupcu (oznaka A) i prvom redu (oznaka 1). U ćelijama se upisuju podatci, brojevi, slova, formule ili funkcije.

Ćelije se mogu kopirati, brisati, dodavati, ubacivati. Detaljne upute slijede u Lekciji 2 Upisivanje i kopiranje podataka.

Radni listovi se nalaze „jedan iza drugoga“, a trenutno aktivan radni list, kao i područje za upravljanje radnim listovima naći ćete na dnu lijevo:

Trenutno je aktivan Sheet 1 odnosno prvi radni list.

Radni listovi se mogu dodavati ili brisati, umetati ili premještati. Možete ih kopirati ili premještati unutar jedne radne knjige (file-a) ili kopirati/premještati u duge radne knjige odnosno file-ove. Detaljne upute slijede u Lekciji 2 Upisivanje i kopiranje podataka.