Kako do zajmova HAMAG-a

Pitanja i odgovori

Može li se dobiti HAMAG –BICRO zajam po povoljnijim kamatama za zatvaranje postojećih kredita?

ESIF zajmovi za obrtna sredstva ne mogu se iskoristiti za zatvaranje drugih kredita. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine. Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno ugovoru o zajmu (na primjer, dostava računa temeljem kojih je izvršeno plaćanje i izvoda namjenskog računa kao dokaz o izvršenom plaćanju), kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.