Organizacija rada u izvanrednim okolnostima i rada od kuće

Pitanja i odgovori

PRAVNI DIO

1. Ako neki radnik želi raditi od kuće iako to nije njegova priroda posla, da li je poslodavac dužan mu omogućiti rad od kuće?

Poslodavac je sukladno Odluci stožera dužan omogućiti rad od kuće svim radnicima koji opisom svojeg posla i stvarnim načinom rada mogu raditi od kuće. Radnici koji ne mogu raditi od kuće moraju nastaviti raditi sukladno odredbama ugovora o radu uz sve mjere zaštite koje poslodavac mora osigurati.

2. Što ako radnik po prirodi svojehg posla može raditi od kuće ali nema uvjete za rad od kuće. Npr. nema internet vezu?

U tom slučaju poslodavac mora radniku osigurati uvjete za rad od kuće.

3. Ako radnik radi od kuće da li mu moram plaćati naknadu za prijevoz na posao I s posla?

Ne, ako radnik radi od kuće tada nema pravo na isplatu naknade za prijevoz na posao i s posla s obzirom da ne putuje na posao raditi.

HR DIO

  1. Kako na daljinu voditi tim od 20 ljudi?
– Ukoliko organizacijska struktura podrazumijeva ovako velike timove, te nemate imenovane voditelje manjih grupa ljudi, preporuka je da imenujete voditelje timova (za tim od 20 ljudi to mogu biti 2-3 osobe). Tada Vi kao manager direktno možete komunicirati s voditeljima timova koji će informacije prenositi članovima tima. Ipak, jednom tjedno, ili jednom u dva tjedna, organizirajte zajednički sastanak (telekonferencija, telefon).
2. Kako mogu biti sigurna da su zaposlenici posvećeni poslu dok rade od kuće?
– Ključ je u dobrom planiranju i organizaciji vremena, postavljanju prioriteta za sebe i zaposlenike te svakodnevno delegiranje zadataka i postavljanje rokova. Također je važno uspostaviti redovitu komunikaciju kroz pozive. Na primjer, svaki dan u 8 sati ujutro zakažite poziv na kojem ćete definirati plan rada za taj dan, delegirajte zadatke te postavite ciljeve. U npr.15:30 ponovno zakažite poziv na kojem ćete provjeriti realizaciju i dati povratnu informaciju.
3. Kako postupiti u organizaciji u kojoj imate zaposlenike koji poslove mogu obavljati od kuće, a istovremeno i radnike koji zbog prirode posla moraju raditi na mjestu rada dok poslovi zahtijevaju njihovu međusobnu suradnju?
– Svakako trebate osigurati kontinuiranu komunikaciju među zaposlenicima te ih zadržati u suradnji. Ovdje je potrebno osigurati mogućnost virtualnih timskih sastanaka na kojima će sudjelovati i jedni i drugi. Svi trebaju imati mogućnost davanja prijdloga, postavljanja pitanja i sudjelovanja u odlučivanju u svojoj domeni. Ovisno o potrebi i zahtjevu zajedničkog posla, procijenite koliko često se trebaju sastajati ovakvi timovi (dnevno, tjedno, mjesečno,..)