Davor Tudja

Davor Tudja specijalist zaštite na radu

Davor Tudja, dipl. ing. sigurnosti, rođen je 1964. godine u Zagrebu, gdje živi i radi.

Završio je stručni dodiplomski studij sa zvanjem diplomirani inženjer sigurnosti. Ima položen stručni ispit za Stručnjaka zaštite na radu te stručni ispit iz zaštite od požara kod nadležnih ministarstava RH. Član je Udruge za promicanje zaštite (UPZ), Udruge servisera vatrogasnih aparata (USVA) i Hrvatske udruge za zaštitu od požara (HUZP).

Vlasnik je ovlaštene tvrtke ZOP-tehnološke usluge d.o.o., koja se od 1993. godine bavi stručnim poslovima iz područja zaštite od požara, zaštite na radu te servisom vatrogasnih aparata. Poslovno i stručno surađuje s preko 300 poslovnih subjekata svih proizvodnih, uslužnih i obrazovnih profila. Kao voditelj stručnog tima, sudjelovao je u nizu izrada stručnih akata i studija iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.