E-knjižnica

izrada poslovnog plana
Zbirka Izrada poslovnog plana
980,00 + PDV
polaganje ispita za stručnjaka zaštite na radu
Pitanja za polaganje ispita za stručnjaka zaštite na radu
980,00 + PDV
upravljanje projektima
Zbirka Upravljanje projektima
980,00 + PDV
uspješna provedba EU projekata
Zbirka Uspješna provedba EU projekata
980,00 + PDV
E-zbirka dokumenata za PR
Zbirka dokumenata za PR odjele
980,00 + PDV
Zbirka dokumenata za pravne odjele
980,00 + PDV
izrada EU projekta
Zbirka Izrada EU projekta u 15 koraka
980,00 + PDV
zbirka za djelatnike zaštite na radu
Zbirka Zaštita na radu
980,00 + PDV
Zbirka dokumentacije za HR
Zbirka dokumentacije za HR odjele
1.960,00 + PDV
sistematizacija radnih mjesta
Zbirka Sistematizacija radnih mjesta
980,00 + PDV
praćenje radnog učinka
Zbirka praćenje radnog učinka i razvoj zaposlenika
980,00 + PDV
selekcijski i onboarding procesi
Zbirka selekcijski i onboarding procesi
980,00 + PDV
excel on line seminar za poslovne korisnike
Excel - ONLINE seminar za poslovne korisnike
740,00 + PDV