Agilno upravljanje projektima

agilno upravljanje projektima

Cilj edukacije je savladati osnovni agilni koncept i principe vođenja projekata, uz detaljniji osvrt na agilnu metodu SCRUM Framework koja se najčešće koristi za organizaciju rada na agilnim projektima.

Primjena agilnih metoda na projektima – Agile Way of Working

Tradicionalno upravljanje projektima u neizvjesnom i kompleksnom okruženju je značajan izazov. Organizacije moraju kupcima osigurati nove kvalitetne proizvode i usluge sve bržim ritmom. Jedno od najčešćih rješenja je agilno upravljanje projektima koji prihvaća promjene te sadrži principe i alate koji projektnim timovima omogućavaju da se bolje nose sa neizvjesnošću, rade na iterativan način i brzo reagiraju na promjene.

Ova radionica pruža pregled agilnih metoda i alata koji se mogu koristi u upravljanju projektima i svakodnevnom radu.

Ključne koristi za kupce

Na ovoj edukaciji ćete savladati:
• Razumjeti karakteristike različitih agilnih metoda i razliku u odnosu na tradicionalne metode
• Usvojiti agilne vrijednosti i principe
• Razumjeti životni ciklus agilnog projekta i razvoja proizvoda
• Upoznati osnovne tehnike iniciranja i planiranja agilnog projekta
• Usvojiti najčešće tehnike za praćenje plana i nadzora nad agilnim projektima
Dodatno:
• Razumjeti glavne karakteristike, uloge i način rada u SCRUM okviru
Primjena agilnih principa u svakodnevnom radu

Kome je radionica Agilno upravljanje projektima namjenjena?

Početnicima, ali i iskusnim voditeljima projekata, voditeljima programa, stručnim suradnicima na programima, PMO voditeljima, voditeljima projektnih timova, članovima projektnog tima, poslovnim analitičarima, arhitektima rješenja, Product Managerima, Scrum Masterima, Managerima procesa, Voditeljima EU projekata.

Sadržaj edukacije Agilno upravljanje projektima

1. Agilni principi i metodologije
• Agilni okvir
• Agilne vrijednosti i principi: Agile Manifesto
• Kultura i razlike agilnih i tradicionalnih metoda
• Postoji li dokumentacija u agilnim projektima?
• Najčešće greške kod agilne transformacije
• Identifikacija 5 faza agilnog project management modela

2. Iniciranje agilnog projekta
• Iniciranje agilnog projekta – identifikacija komponenti za agilni Business Case
• Kreiranje vizije i projektne povelje

3. Planiranje agilnog projekta
• Pregled principa planiranja
• Tehnike agilnog procjenjivanja
• Prioritizacija bazirana na vrijednosti (primjer MoSCOW model)
• Alati za prioritizaciju zahtjeva (KANO, matrica prioriteta)
• Vježba planiranja – planiranje proizvoda

4. SCRUM
• SCRUM okvir
• Uloge u SCRUM modelu
• Definicija i korištenje SCRUM artifakata
• Uloga tradicionalnih projekt menadžera u SCRUMu
• Retro simulacija

5. Primjena Agilnih principa u svakodnevnom radu

Predavač: Tatjana Kotarski, PgMP® , PMP®  Više na poveznici.

Članovi PMI Hrvatska imaju 15% popusta na cijenu kotizacije.

Termin i mjesto edukacije možete pogledati u zaglavlju desno.
Radionica traje od 9:00 do 16:30, uključujući dvije pauze za kavu i pauzu za ručak.

Cijena: 1.690,00 +PDV, za dvije ili više osoba iz iste tvrtke dajemo 10% popusta.

• Tiskani materijali se dobivaju na početku edukacije, a uvjerenje o pohađanju na kraju predavanja.
• Treneru će se omogućiti fotografiranje prije, za vrijeme i nakon treninga. Svrha je dokumentiranje praktičnih vježbi kako bi se nakon treninga mogli poslati sudionicima obuke.
• Za 1 dana treninga polaznici će dobiti 7 PDU sati edukacije za upravljanje projektima koji se mogu koristiti za nositelje PMI certifikata ili koristiti kao preduvjet za prijavu PMI® certifikacije.
Konzultacije s predavačicom vrše se za vrijeme i nakon edukacije, e-mailom ili mobitelom.

Polaznici dobivaju i online materijal sa objašnjenjem i sa downloadom predložaka
Uvjerenje o pohađanju dobiva se po završetku edukacije.

Više informacija možete pronaći na poveznicama:

https://www.apm.org.uk/resources/find-a-resource/agile-project-management/

PMI: https://www.pmi.org/learning/library/agile-project-management-scrum-6269

https://www.perpetuum.hr/standardno-ili-agilno-vodenje-projekata

https://www.poslovni.hr/lifestyle/agilne-metode-osim-softvera-razvijaju-i-menadzment-183639

Ako vas zanima upravljanje projektima dođite na naš seminar Praktično vođenje projekata.

Važna obavijest!

Edukacije se održavaju prema aktualnim uputama Stožera civilne zaštite RH te će se prilagođavati prema daljnjim informacijama i uputama ovisno o razvoju situacije sa COVID-om 19.

 

Isprobajte koliko je dobro, prije nego zatražite Inhouse ili individualnu radionicu samo za vašu tvrtku.

Prije nego zatražite Inhouse radionicu, pošaljite izvidnicu (jednog ili dva kandidata) na javnu radionicu. Kotizaciju uplaćenu za “izvidnicu” odbit ćemo od cijene inhouse radionice. Ovu radionicu je moguće prilagoditi i napraviti samo za vašu tvrtku.  Javite nam se telefonom ili e- mailom.

 

 

Lokacija
Zagreb, Auditorij Kraš
Termin
11.12.2020

Trajanje
9:00-16:30
Predavač
Tatjana Kotarski
 
Cijena
1.690,00

Podijelite na društvenim mrežama
Za dvije ili tri osobe iz iste tvrtke na istoj edukaciji – 10% popusta.
Fizičke osobe – 25% popusta na sve naše proizvode.
Humanitarne i neprofitne udruge – 50% popusta na sve naše proizvode.