Društveno odgovorno poslovanje (DOP)

društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) ili korporativna održivost, način je poslovnog upravljanja pomoću kojeg kompanija uz poslovne procese aktivno upravlja svojim nefinancijskim utjecajima. Što se sve podrazumijeva pod društveno odgovorno poslovanje saznajte na seminaru.

Korporativna održivost

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) ili korporativna održivost način je poslovnog upravljanja pomoću kojeg kompanija uz poslovne procese aktivno upravlja svojim nefinancijskim utjecajima. Pod njima podrazumijevamo utjecaj na okoliš, društvo i zajednicu, zaštitu ljudskih prava te transparentnost u poslovanju.

Ovakve kompanije ne vode se isključivo poslovnim rezultatima već odluke donose temeljem širih učinaka svojeg poslovanja i utjecaja koje imaju na širi krug dionika. Osim primarnih dionika (kupaca, zaposlenika, dioničara, dobavljača i sl.) razmatra se i utjecaj na sekundarni krug dionika pod kojim podrazumijevamo predstavnike lokalne zajednice, građane te organizacije i institucije društva kao i utjecaj na okoliš.

Ovakvo se poslovanje očituje u načinu kako kompanija upravlja svojim odnosom prema:
• ekonomskoj održivosti
• radnoj okolini
• zaštiti okoliša
• tržišnim odnosima
• odnosima sa zajednicom
• politici zaštite ljudskih prava i prava na raznolikost.

Ovakav smjer korporativnog razvoja temelji se na nizu međunarodnih dokumenata koji usmjeravaju razvoj gospodarstva i usklađivanje s globalnim izazovima kao što su klimatske promjene, resursna neodrživost, kršenje ljudskih prava i slično. Najznačajniji takvi dokumenti su UN-ov Program razvoja 2030., Europski zeleni plan i drugi.

Posebno je zanimljiva Europska Direktiva o nefinancijskom izvještavanju koja propisuje obvezu izvještavanja o nefinancijskim utjecajima za velike kompanije sa središtem u EU.

U Hrvatskoj također postoje različite inicijative i metodologije koje pomažu razumjeti što kompanije trebaju poduzeti kako bi primijenile koncept društvene odgovornosti i tako zadovoljile rastuće zahtjeve za doprinosom održivom razvoju. Takva je metodologija primjerice, Indeks društveno odgovornog poslovanja koji rangira hrvatske kompanije prema kriterijima društvene odgovornosti. Upoznavanje s konceptom društvene odgovornosti te razumijevanjem zahtjeva Indeksa DOP-a, prilagodit ćete svoje poslovanje rastućim zahtjevima za doprinosom održivog razvoja, što će osigurati dugoročnu konkurentnost te vas prilagoditi novim zahtjevima tržišta.

Jeste li znali da:
• Skoro petina kupaca današnjice ne kupuje i ne koristi proizvode proizvođača s negativnom reputacijom
• 80% mlađih ljudi (milenijalaca i pripadnika z generacije) izjavilo je da bi radije radilo u kompaniji koja provodi društveno odgovorno poslovanje, a za manju plaću
• 70% anketiranih kupaca reklo je da bi bilo spremno platiti više novca za proizvod odgovorne kompanije
• Investitori su dvostruko spremniji i voljniji ulagati u tvrtke s pozitivnom reputacijom (društveno odgovorne kompanije)
• Velika poduzeća (veća od 500 zaposlenih) ako su: financijska organizacija, listana na burzi ili pak od javnog interesa, obvezna su objavljivati godišnje izvještaje o nefinancijskim utjecajima / održivosti.

Premda je do prije 15 ak godina društveno odgovorno poslovanje (DOP) kod nas bio relativno nov pojam, danas je ustaljena praksa svih uglednih i uspješnih kompanija koja pomaže:
• istaknuti i razlikovati neku kompaniju među ostalima
• podići vjernost brendu
• povećati profitabilnost poslovanja
• otvaranju novih tržišta
• privlačenju i zadržavanju najboljih zaposlenika
• poboljšanju slike neke tvrtke kod dioničara i javnosti
• u smanjenju troškova poslovanja; smanjenju potrošnje energije i troškova zbrinjavanja otpada…
• smanjiti pravne rizike i troškove osiguranja

DOP je povezan s gotovo svim razinama organizacijske aktivnosti; od najvišeg menadžmenta, marketinga i odnosa s javnošću do politike zapošljavanja i poštivanja prava zaposlenika, proizvodnih procesa, utjecaja na okoliš, ulaganja u društvenu zajednicu …

Zbog svega navedenog, u suradnji s priznatom stručnjakinjom s područja DOP-a, pripremili smo seminar:
Društveno odgovorno poslovanje

Datum i mjesto edukacije potražite u zaglavlju desno.

Sadržaj seminara Društveno odgovorno poslovanje:

• Osnove društveno odgovornog poslovanja
• Koristi DOP-a s gledišta:
◦ financijske koristi,
◦ zadovoljstva zaposlenika,
◦ poboljšanja komunikacijskih, pr, marketing i brending aktivnosti
◦ smanjenja troškova poslovanja
• Područja društveno odgovornog poslovanja
◦ ekonomska održivost
◦ strateški pristup DOP-u
◦ DOP u radnoj okolini
◦ DOP i ljudska prava
◦ zaštita okoliša
◦ odnosi na tržištu
◦ ulaganje u zajednicu
• Primjena DOP-a u Hrvatskoj
• Alati, metode i priručnici
• Regulative i trendovi
• Kako započeti i provoditi DOP u svojoj kompaniji

Seminar je namijenjen: visokom i srednjem menadžmentu velikih, srednjih i malih poduzeća, vlasnicima i direktorima poduzeća i obrta, voditeljima i djelatnicima kadrovskih i HR odjela, voditeljima i djelatnicima marketing i pr odjela, voditeljima i djelatnicima odjela prodaje i korisničkih službi, voditeljima i djelatnicima odjela razvoja i proizvodnje, voditeljima i djelatnicima odjela za komunikaciju s ulagačima, poslovnim suradnicima i dobavljačima, svima zainteresiranima.

Predavačica:
Mirjana Matešić – Diplomirala je 1995. godine ekologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, 2008. godine je magistrirala poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2010. je doktorirala na sociologiji održivog razvoja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2004. ravnateljica je Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Pokrenula je kvartalno glasilo HR PSOR-a, «Gospodarstvo i održivost» koje promiče održivi razvoj u gospodarstvu. Autorica je dviju knjiga i niza radova iz područja održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja. Jedna je od kreatora projekta Indeks DOP-a, nagrade za društveno odgovorna poduzeća u Hrvatskoj. Članica je Državnog savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Cijena: 1390 kuna +PDV, za dva ili tri polaznika iz iste tvrtke 10% popusta.

Tiskani materijali se dobivaju na početku edukacije
Uvjerenje o pohađanju dobiva se na kraju predavanja
Konzultacije s predavačima se vrše nakon održanog seminara , uživo ili e – mailom
Sudionicima su osigurana osvježenja tokom pauza.

Važna obavijest!

Edukacije se održavaju prema aktualnim uputama Stožera civilne zaštite RH te će se prilagođavati prema daljnjim informacijama i uputama ovisno o razvoju situacije sa COVID-om 19.

Više o društveno odgovornom poslovanju pronađite ovdje.

Ako vas zanimanju teme iz menadžmenta, pozivamo vas na dvodnevnu radionicu Od kolege do voditelja.

Lokacija
Zagreb, Auditorij Kraš
Termin
01.07.2021

Trajanje
9:00 - 13.30
Predavač
Mirjana Matešić
 
Cijena
1.390,00 + PDV

Podijelite na društvenim mrežama
Za dvije ili tri osobe iz iste tvrtke na istoj edukaciji – 10% popusta.
Fizičke osobe – 25% popusta na sve naše proizvode.
Humanitarne i neprofitne udruge – 50% popusta na sve naše proizvode.