excel on line seminar za poslovne korisnike
(fizičke osobe ostvaruju 25% popusta)
On line seminar
Excel on line seminar za poslovne korisnike. Rad sa datotekama, funkcijama, formulama, bazama podataka, grafikonima i pivot tablicama. Savladajte gdje i kada vama odgovara.

Excel – ONLINE seminar za poslovne korisnike

Četvrto prošireno izdanje

Ovaj Excel seminar napravljen je za vas, poslovne korisnike:

 • Odabrane su samo one funkcije i funkcionalnosti Excela potrebne poslovnim korisnicima
 • Svi primjeri i datoteke za vježbu su sukladne hrvatskim prilikama i potrebama
 • U ovom seminaru ima 0 (nula) minuta video sadržaja. Sastoji se od teksta, snimki ekrana i Excel-datoteka sa primjerima. Za ovaj seminar treba vam između 5 i 15 sati, ovisno o vama i vašim potrebama
 • Ovaj seminar je Hrvatski proizvod (i na hrvatskom jeziku) temeljen na  iskustvima stečenim dugogodišnjim edukacijama iz Excela za poslovne korisnike

U današnjem poslovnom svijetu, Excel je postao nezamjenjiv alat koji značajno olakšava i ubrzava svakodnevni posao. U svakodnevnom korištenju, mnogi ne koriste funkcionalnosti Excela koje bi im mogle dodatno olakšati i ubrzati rad u Excelu. Vjerojatno, za mnoge funkcionalnosti ne znate da postoje ili kako i za šta se sve mogu koristiti, a nekih se ne možete sjetiti.

Ritam rada i svakodnevnih obaveza ne dopušta vam traženje funkcija i pohađanje škola Excela.

Zato smo napravili ovaj Online seminar. Savladajte nova znanja i osvježite postojeća sa ovim praktičnim i konciznim seminarom:

O seminaru:

Ovo je ONLINE seminar. Sadržaj seminara se nalazi na internetu i pristupate mu sa vašim korisničkim imenom i lozinkom (detaljne upute ćete dobiti e-mailom). Seminar sadrži 34 lekcije gdje su funkcionalnosti objašnjenje korak po korak. Svim polaznicima dajemo uvjerenje o pohađanju Excel seminara za poslovne korisnike.

Sadržaju možete pristupati kada god želite, odakle god želite i koliko god puta želite. Lekcije možete preskakati, ili detaljno analizirati i isprobavati na brojnim zadacima za vježbu. Seminar je napisan  jednostavnim i čitljivim rječnikom, sa brojnim primjerima, ilustracijama i objašnjenjima. Sve datoteke primjeri imaju po dva radna lista; radni list “start” i radni list “gotovo” u kojima je vidljivo stanje prije i nakon provedenih radnji.

Primjer kako izgleda ovaj seminar možete vidjeti ovdje:

Excel ONLINE za poslovne korisnike  

Kako izgleda jedna od lekcija (za obradu teksta) možete naći ovdje

Sve lekcije kod kojih je označena oznaka Preview možete odmah pogledati bez registracije.

Primjere datoteka za vježbu možete preuzeti ovdje:

Primjer SUM i SUMIF

Primjer MAX MIN I AVERAGE, različite selekcije

Primjer formatiranja i ispisa: Školski Kalendar 2018/2019

Kome je radionica namijenjena

Svima koji koriste Excel u poslovanju.

Na Online seminaru ćete savladati:

 • Osnovne operacije na datotekama, radnim listovima i ćelijama
 • Rad sa računskim operacijama i funkcijama
 • Prilagodbu izgleda i formatiranja ispisa
 • Rad sa grafikonima, s obradom i ubacivanjem slika i oblika
 • Operacije na bazama podataka sa sortiranjem, filtriranjem i međuzbrojevima
 • Praktičnu upotrebu pivot tablica

Cilj seminara

Excel on line seminar za poslovne korisnike. Savladajte rad sa datotekama, funkcijama, formulama, bazama podataka, grafikonima i pivot tablicama. Tempom i dinamikom koji vama odgovara.

Sadržaj ONLINE seminara:

 • Uvod
 • O Seminaru
 • Uputa o korištenju seminara
 • Što je Excel što se radi sa Excel-om
 • Koje su prednosti i koji su nedostatci rada s Excel-om
 • Prvi dio: Dijelovi Excel-a, upisivanje i kopiranje podataka, navigacija, selekcija, ubacivanje i brisanje
 • Verzije excella, ekstenzije fileova, sigurnosno upozorenje, zaštita datoteka lozinkom
 • Upoznavanje sa Excel-om, definicije glavnih pojmova
 • Rad sa ćelijama, redovima, stupcima i radnim listovima: navigacija, selekcija, ubacivanje i brisanje
 • Drugi dio: Referenciranje (povezivanje) ćelija, glavne formule i funkcije
 • Referenciranje (povezivanje) ćelija
 • Osnovne formule
 • Funkcije zbrajanja i brojanja SUM, SUMIF, COUNT, COUNTA, COUNTIF
 • Funkcije logičke: IF, AND, OR i NOT,
 • Funkcije minimax: MAX, MIN, AVERAGE
 • Funkcije referenci: VLOOKUP, HLOOKUP
 • Funkcije teskta: LEFT, RIGHT, LEN, TRIM, CONCATENATE (&), PROPER – demo pogledajte ovdje
 • Funkcije vremena: NOW, DAY, YEAR
 • Treći dio: Formatiranje podataka i ispis
 • Formatiranje ćelija i sadržaja ćelija
 • Formatiranje redova i stupaca
 • Formatiranje tablica
 • Formatiranje radnih listova
 • Formatiranje ispisa, prelom stranica, zaglavlje i podnožje stranica
 • Četvrti dio: Grafikoni, priprema, izrada, docrtavanje i ubacivanje slika i oblika
 • Priprema podataka za izradu grafikona
 • Najčešće korišteni oblici grafikona
 • Formatiranje grafikona
 • Docrtavanje i ubacivanje oblika na grafikone
 • Peti dio: Baze podataka, izrada, sortiranje i filtriranje
 • Izrada baze podataka, označavanje stupaca
 • Sortiranje baze podataka
 • Filtriranje baze podataka
 • Izrada i korištenje međusuma
 • Šesti dio: Pivot tablice, osnovna upotreba i upute
 • Što je to pivot tablica
 • Priprema podataka za pivot tablicu
 • Izrada pivot tablice, odabir selekcije i filtera
 • Kontrola i ekstrapolacija podataka
 • Sedmi dio: Povezivanje sa drugim Office programima
 • Povezivanje sa MS Word-om
 • Povezivanje sa Power Pointom-om

Cijena On Line seminara:

Cijena: 740kn (+ 25% PDV)
(fizičke osobe ostvaruju  25% popusta i za edukaciju dobiju naš R1 račun bez OIB-a primatelja računa)

Četvrto dopunjeno izdanje je dostupno od 06.05.2019. !

Cijena ON Line seminara omogućuje neograničen pristup sa bilo kojeg računala i neograničen broj pristupa.

Upozorenje:

Registracijski podatci za pristup seminaru se ne smiju dijeliti sa drugima, a  svaka zloupotreba povlači za sobom suspenziju pristupa.

Za one koji žele više i u društvu:

Ukoliko želite više i želite doći na naš “live” seminar susresti predavača i druge polaznike, možete doći na naš Intenzivan tečaj za poslovne korisnike:
Više informacija i prijavu možete naći na ovom linku:

Excel intenzivan tečaj za poslovne korisnike. 

Tips and Tricks o Excelu pročitajte ovdje.

 

Autor
Siniša Bronić
 
Cijena
740,00 + PDV
Podijelite na društvenim mrežama
Za dvije ili tri osobe iz iste tvrtke na istoj edukaciji – 10% popusta.
Fizičke osobe – 25% popusta na sve naše proizvode.
Humanitarne i neprofitne udruge – 50% popusta na sve naše proizvode.