Nadzor i privatnost radnika- zaštita osobnih podataka i dostojanstva radnika

Nadzor i privatnost radnika

Na seminaru Nadzor i privatnost radnika saznajte kako biti u skladu sa svim zakonima i regulativama te istovremeno poštovati pravo zaposlenika na privatnost, ali i iskoristiti mogućnost nadzora njihova rada, poslovnog ugleda i podataka svoje tvrtke.

Nadzor i privatnost radnika – zaštita osobnih podataka i dostojanstva radnika

Nikome nije i ne smije biti svejedno kakvo je ponašanje zaposlenika te što i kako zaposlenici rade dok svojim djelima i komunikacijom predstavljaju tvrtku/organizaciju.
Navedeno nerijetko nameće potrebu za nadzorom nad zaposlenicima i njihovim radom. Premda se na takav nadzor često gleda negativno, svi smo svjesni toga da se time ne želi stvarati nelagodna radna atmosfera, već je riječ o, često, neophodnom postupku. Tehnološke mogućnosti nadzora radnika se razvijaju velikom brzinom, no iste su ograničene odredbama prava EU kao i hrvatskim propisima.

Znate li kako u procedurama nadzora radnika i upravljanja dobivenim podacima poštovati važeće zakone koji definiraju radne odnose i privatnost zaposlenika te zaštitu njihovih osobnih podataka?
Znate li kako unatoč nadzoru, poštivati svoje radnike i priuštiti im miran i ugodan rad?

Pozivamo vas na seminar Nadzor i privatnost radnika – zaštita osobnih podataka i dostojanstva radnika.

Saznajte kako biti u skladu sa svim zakonima i regulativama te istovremeno poštovati pravo zaposlenika na privatnost, ali i iskoristiti mogućnost nadzora njihova rada, poslovnog ugleda i podataka svoje tvrtke.

Na seminaru Nadzor i privatnost radnika saznat ćete pod kojim uvjetima smijete nadzirati:

• službena računala i popis pregledanih stranica
• službene e-mailove
• službene telefone te popis poziva i poruka
• kretanje, način vožnje i ponašanje u službenim vozilima
• radnike videonadzorom

Što smijete, a što ne u slučajevima sumnje u; krađu, otkrivanja poslovne tajne, IT ugroze, zlouporabe bolovanje i slično.

Saznajte i kako nadzirati radnike koje rade od kuće ili s udaljenih radnih mjesta.
Saznajte koje podatke smijete, a koje ne smijete tražiti i prikupljati, obrađivati i čuvati prije, tijekom i nakon zaposlenikov rada kod vas.

Sadržaj edukacije Nadzor i privatnost radnika:

• zakonska regulativa nadzora radnika
• zakonska regulativa prikupljanja osobnih podataka
• upoznavanje radnika s njihovim pravima vezano za nadzor i prikupljanje podataka
• prava poslodavaca vezano za nadzor i prikupljanje podataka
• zaštita na radu i nadzor radnika
• nadzor radnika u praksi
• koji nadzor nije dopušten te koje osobne podatke radnika je zabranjeno prikupljati

Kome je namijenjeno: svim pravnim osobama, djelatnicima kadrovskih i pravnih službi, HR menadžerima, svima koji u svakodnevnom radu nadziru rad zaposlenika i upravljaju osobnim podacima radnika, svima zainteresiranima

Cijena seminara iznosi 1.390 kuna+PDV

Datum i mjesto održavanja pronađite u zaglavlju desno.

• Tiskani materijali se dobivaju na početku edukacije
• Uvjerenje o usavršavanju se dobiva na kraju predavanja.
• Konzultacije s predavačem se vrše nakon održanog seminara, e- mailom.
• Broj polaznika je ograničen. Prijave se zaprimaju po redoslijedu uplata.

Predavač: Marko Borsky, odvjetnik specijaliziran za radno i trgovačko pravo. Diplomirao i položio pravosudni ispit u Zagrebu gdje vodi vlastiti odvjetnički ured.

Saznajte više/zanimljivosti:

1. Više od dvije godine su prošle od primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, popularnog GDPR-a. U Hrvatskoj ovu materiju uređuju još i Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu te zakoni iz domene djelatnosti poslodavca. Na primjer, za trgovinu je to Zakon o trgovini.
2. Prava radnika u ovom smislu su pravo na; pristup, ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka. Npr., ako radnik zatraži da se izbriše podatak o njegovom spolu, za poslodavca propisana je obveza davanja odgovora u roku od mjesec dana.
3. Prilikom nadzora korištenja službenih računala, telefona ili e-mail adrese, potrebno je posebnim pravilnikom urediti procedure nadzora.
4. Videonadzor nije samo postaviti kamere i osobu koja nadgleda snimke. Ovu materiju uređuje više zakona i pravilnika: Zakon o zaštiti na radu i Zakon o provedbi Opće uredbe te Pravilnik o radu i Pravilnik o zaštiti na radu.
5. Kod nadzora službenih vozila putem GPS-a smiju se prikupljati lokacijski podaci, ali ne i osobni podaci radnika. Za ovo prikupljanje nije potreban pristanak radnika, ali se mora obavijestiti radnike te normirati procedure Pravilnikom o radu i drugim internim aktima.
6. Poslodavac je dužan ishoditi privolu za fotografiranje ili snimanje radnika te za korištenje imena i prezimena na službenoj e-mail adresi.

Povezani proizvodi:

Radno vrijeme, odmori i dopusti – ZOOM webinar od 14 do 16 sati

Plaće i naknade plaće – pravni aspekt – ZOOM webinar od 14 do 16 sati

Ugovori o radu – ZOOM webinar od 14 do 16 sati

Obveze poslodavca u zaštiti prava radnika – ZOOM webinar od 14 do 16 sati

Više informacija o Zakonu o radu pronađite na poveznici.

Lokacija
Zagreb, Auditorij Kraš
Termin
20.05.2021

Trajanje
9:00 - 13:30 h
Predavač
Marko Borsky
 
Cijena
1.390,00 + PDV

Podijelite na društvenim mrežama
Za dvije ili tri osobe iz iste tvrtke na istoj edukaciji – 10% popusta.
Fizičke osobe – 25% popusta na sve naše proizvode.
Humanitarne i neprofitne udruge – 50% popusta na sve naše proizvode.