Nefinancijsko izvještavanje

nefinancijsko izvještavanje

Nefinancijsko izvještavanje pomaže u identifikaciji mjesta koja treba unaprijediti i pokreće ciklus poboljšanja. Izvještavanje je i proces kojim se upravlja rizicima jer omogućava prepoznavanje i poboljšanje kritičnih mjesta u tehnološkom ili poslovnom procesu. Također, pomaže razviti reputaciju i doprinosi transparentnosti organizacije.

Nefinancijsko izvještavanje

Poduzeća izvještavaju o nefinancijskim utjecajima jer je dokazano da na taj način izgrađuju povjerenje, potiču promjene, utječu na transparentnost poslovanja, izgrađuju reputaciju poduzeća te ostvaruju lakši pristup kapitalu. Izvještavanje o nefinancijskim utjecajima potiče dijalog te će rezultirati promjenom ponašanja i odlučivanja.

Proces pripreme izvještaja proces je preispitivanja upravljačkih i tehnoloških procesa u poduzeću.
Nefinancijsko izvještavanje pomaže u identifikaciji mjesta koja treba unaprijediti i pokreće ciklus poboljšanja.

Izvještavanje je i proces kojim se upravlja rizicima jer omogućava prepoznavanje i poboljšanje kritičnih mjesta u tehnološkom ili poslovnom procesu. Također, pomaže razviti reputaciju i doprinosi transparentnosti organizacije.

Naposljetku, izvještavanje o nefinancijskim utjecajima, tj. nefinancijsko izvještavanje obavezno je za velika poduzeća (veća od 500 zaposlenih) ako su financijska organizacija izlistana na burzi ili pak od javnog interesa. Za ova poduzeća obvezno je na godišnjoj razini objaviti svoje utjecaje na okoliš, radnu okolinu, ljudska prava i utjecaj u zajednici.

Zbog svega navedenog, u suradnji s priznatom stručnjakinjom s područja nefinancijskog izvještavanja, pripremili smo seminar:
Nefinancijsko izvještavanje

Nefinancijski izvještaji sadrže informacije i poduzete mjere o utjecaju poduzeća na okoliš i društvo poput:
• okolišnog utjecaja (npr. uporaba (ne)obnovljivih izvora energije, eventualne emisije stakleničkih plinova, onečišćenje vode i zraka i sl.)
• socijalna i kadrovska pitanja (poštivanje prava jednakosti spolova, prava na informacije, zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, prava sindikata, dijaloga s lokalnom zajednicom…)
• te pitanja u vezi s poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanjem

Sadržaj seminara Nefinancijsko izvještavanje:

◦ Upoznavanje s pojmovima: nefinancijsko izvještavanje, održivi razvoj, društveno odgovorno poslovanje
◦ Zakonska legislativa i međunarodni dokumenti koji uređuju teme održivosti i uvode obvezu izvještavanja
◦ Pregled zahtjeva GRI Standarda
◦ Pregled alternativnih alata za izvještavanje
◦ Koraci u procesu izrade izvješća
▪ Analiza dionika
▪ Kontekst održivosti
▪ Određivanje granica izvješća
▪ Materijalnost tema
◦ Rad u grupama
▪ Definiranje materijalnih tema
▪ Definiranje ključnih dionika

Seminar Nefinancijsko izvještavanje je namijenjen:

visokom i srednjem menadžmentu velikih, srednjih i malih tvrtki, vlasnicima i direktorima tvrtki i obrta, voditeljima i djelatnicima kadrovskih i HR odjela, voditeljima i djelatnicima marketing i pr odjela, voditeljima i djelatnicima odjela prodaje i korisničkih službi, voditeljima i djelatnicima odjela razvoja i proizvodnje, voditeljima i djelatnicima odjela za komunikaciju s ulagačima, poslovnim suradnicima i dobavljačima, svima zainteresiranima.

Predavač:

Mirjana Matešić – Diplomirala je 1995. godine ekologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, 2008. godine je magistrirala poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2010. je doktorirala na sociologiji održivog razvoja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2004. ravnateljica je Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Pokrenula je kvartalno glasilo HR PSOR-a, «Gospodarstvo i održivost» koje promiče održivi razvoj u gospodarstvu. Autorica je dviju knjiga i niza radova iz područja održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja. Jedna je od kreatora projekta Indeks DOP-a, nagrade za društveno odgovorna poduzeća u Hrvatskoj. Članica je Državnog savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Datum i mjesto edukacije pronađite u zaglavlju desno.

Cijena: 1390 kuna +PDV, za dva ili tri polaznika iz iste tvrtke 10% popusta.

Tiskani materijali se dobivaju na početku edukacije.
Uvjerenje o pohađanju dobiva se na kraju predavanja.
Konzultacije s predavačima se vrše nakon održanog seminara , uživo ili e – mailom.
Sudionicima su osigurana osvježenja tokom pauza.

Važna obavijest!

Edukacije se održavaju prema aktualnim uputama Stožera civilne zaštite RH te će se prilagođavati prema daljnjim informacijama i uputama ovisno o razvoju situacije sa COVID-om 19.

Uz ovaj seminar preporučujemo vam i srodan seminar Društveno odgovorno poslovanje.

Više o nefinancijskom izvještavanju pronađite na poveznici.

Lokacija
Zagreb, Auditorij Kraš
Termin
28.06.2021

Trajanje
9:00 - 13:30
Predavač
Mirjana Matešić
 
Cijena
1.390,00 + PDV

Podijelite na društvenim mrežama
Za dvije ili tri osobe iz iste tvrtke na istoj edukaciji – 10% popusta.
Fizičke osobe – 25% popusta na sve naše proizvode.
Humanitarne i neprofitne udruge – 50% popusta na sve naše proizvode.