rad od kuće
Rad od kuće i fleksibilno radno mjesto, u okviru zakonskih propisa, moguć je u nekoliko jednostavnih koraka. Napravite ih odmah. Kazne za neusklađenost na ovom području su i do 100.000 kuna.
Molimo odaberite raspoloživi termin:

Zaposlenima omogućavate rad od kuće ponekad, često ili stalno?

U zadnjih godinu ste morali uvesti rad od kuće htjeli vi to ili ne?

Možda vam određeni broj radnika radi u prodavaonicama ili skladištima  na lokaciji različitoj od sjedišta tvrtke?

Kod takve vrste rada zakonski okvir je vrlo jasan i mnogi bi rekli zastario, a u slučaju kontrole, kazne za prekršaje  su od 61.000 do 100.000 kn. 

Vjerujemo da će se u budućnosti, možda već i od iduće godine, zakoni uskladiti sa sve većim potrebama za fleksibilnim oblicima rada, kao što je i rad od kuće, no  zakonske obaveze trebamo ispunjavati prema važećim zakonskim propisima SADA, a da bi to mogli, moramo ih dobro i poznavati.

Kako bi sigurno i jasno ispunili potrebne zakonske obaveze i iskoristili prednosti koje pruža rad radnika od kuće ili s druge izdvojene lokacije, organizirali smo seminar na kojem ćete saznati sve potrebno za sigurno i zakonski ispravno organiziranje takvog rada. Na edukaciji ćete dobiti i sve potrebne predloške ugovora i aneksa o radu. Pozivamo vas na naš pametni seminar na kojem ćete uz minimalni utrošak vremena u samo tri sata saznati sve što trebate znati o trenutno najaktualnijoj temi radnog prava:  Rad od kuće – fleksibilno radno mjesto, zakonski okvir

Mjesto i raspoloživi datum u zaglavlju desno

Sadržaj seminara:

  • zakonski okvir nadležan za rad od kuće ili s drugog izdvojenog mjesta rada
  • sadržaj i predložak internih akata
  • aneks ugovora o radu kojim se regulira rad od kuće
  • određivanje i regulacija naknade za korištenje vlastitog prostora i drugih troškova radnika
  • radnje potrebne za zakonski ispravno reguliran rad od kuće – lista za provjeru
  • pitanja polaznika i pojašnjenja predavača

Cilj seminara

Današnji način poslovanja i razvoj informacijskih tehnologija značajno je proširio mogućnosti rada od kuće i s bilo koje druge izdvojene lokacije.

Prednosti ovakvog rada dobro su poznate (ili će uskoro postati) i radnicima i poslodavcima.

Radnicima se omogućuje fleksibilnost u (samo)organizaciji radnog vremena, bolja koncentracija i veća produktivnost rada, ušteda vremena potrebnog za prijevoz te općenito mogućnost za lakšim usklađivanjem poslovnih i privatnih obaveza.

Poslodavcima se otvara mogućnost zapošljavanja visoko specijaliziranih kadrova (npr. na skraćeno radno vrijeme gdje odlazak i povratak s posla često čini nepremostivu prepreku), visoka produktivnost rada, zapošljavanje dislociranih radnika, uštede na uredskom i radnom prostoru… Značajnu ulogu igra i mogućnost poslodavca da privuče i zadrži talentirane kadrove kojima je povremeni ili stalni rad od kuće značajan ili presudan motivacijski faktor.

Zakonski okvir ima jasno propisana pravila i visoke kazne za kršenje istih.

Na ovom seminaru ćete saznati sve o tome kako rad od kuće organizirati u legalnom okviru.

Koristi za polaznike radionice:

Na seminaru ćete:

  • saznati koji je nadležan zakonski okvir i što smijete, a što ne u organizaciji rada od kuće ili s druge izdvojene lokacije
  • dobiti ogledne primjerke ugovora ili aneksa ugovora o radu
  • dobiti “check” listu i ogledne primjere potrebnih dokumenata
  • saznati kako isplatiti troškove za rad radnika od kuće

Kome je seminar namijenjen?

Svim odgovornim osobama ili vlasnicima tvrtki u kojima zaposleni stalno ili povremeno rade od kuće ili s druge izdvojene lokacije.

Cijena radionice u zaglavlju desno. Dva ili tri polaznika iz iste tvrtke ostvaruju 10% popusta na kotizaciju.  

Predavač: Marko Borsky, odvjetnik specijaliziran za radno i trgovačko pravo. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje ima i vlastiti odvjetnički ured.

Tiskani materijali se dobivaju na početku edukacije, a uvjerenje o usavršavanju nakon edukacije.
Konzultacije s predavačem se vrše nakon održanog seminara – uživo ili e – mailom.

Broj polaznika je ograničen. Prijave se zaprimaju po redoslijedu uplata.

Važna obavijest!

Edukacije se održavaju prema aktualnim uputama Stožera civilne zaštite RH te će se prilagođavati prema daljnjim informacijama i uputama ovisno o razvoju situacije sa COVID-om 19.

Saznajte više:

Ukoliko već nemate Zakon o radu pronađite ga na ovom linku: Zakon o radu (pročišćeni tekst) i obratite pažnju na Članak 17. koji govori o potrebnim stavkama ugovora (ili aneksa) o radu i Članak 229 stavak 4 koji govori o kaznama predviđenim za nelegalan rad od kuće ili s drugog izdvojenog mjesta rada.

Zanimljiva prezentacija Talentora u suradnji sa HGK, pružit će vam mnogo podataka iz istraživanja među zaposlenicima i managementu hrvatskih tvrtki. U njoj pronađite brojne podatke koje možete iskoristiti u argumentaciji fleksibilnog radnog mjesta za vašu tvrtku.

Lokacija
Zagreb, Auditorij Kraš
Termin
16.06.2021

Trajanje
9.00-13.30
Predavač
Marko Borsky
 
Cijena
1.390,00 + PDV

Podijelite na društvenim mrežama
Za dvije ili tri osobe iz iste tvrtke na istoj edukaciji – 10% popusta.
Fizičke osobe – 25% popusta na sve naše proizvode.
Humanitarne i neprofitne udruge – 50% popusta na sve naše proizvode.