Zbirka Izrada EU projekta u 15 koraka

izrada EU projekta

Prijavite projekt za EU fondove u 15 jednostavnih koraka U novom operativnom razdoblju 2021. – 2027. koje je započelo 1. siječnja ove godine, Hrvatskoj su na raspolaganju vrtoglave 24,2 milijarde eura iz fondova Europske Unije….

Prijavite projekt za EU fondove u 15 jednostavnih koraka

U novom operativnom razdoblju 2021. – 2027. koje je započelo 1. siječnja ove godine, Hrvatskoj su na raspolaganju vrtoglave 24,2 milijarde eura iz fondova Europske Unije.
Da, tako je! Hrvatska ima mogućnosti iskoristiti 24,2 milijarde eura u sljedećih 10 godina. Tim sredstvima treba dodati i novac koji Hrvatska može povlačiti još tri godine iz prošlog financijskog okvira (2014.-2020.)
Samo kvalitetna priprema i provedba projekata omogućit će konzumiranje ovog iznosa koji će sigurno utjecati na napredak hrvatskog društva i poduzetnika.
Bilo da ste prijavitelj i korisnik EU sredstava ili osoba koja radi na razvoju, a kasnije provedbi sufinanciranih projekata iz sredstava EU, ova Zbirka Izrada EU projekta u 15 koraka je za vas!

Zbirkom Izrada EU projekta u 15 koraka ćete dobiti konkretan i koncizan pregled temeljnih dokumenata i smjernica za kreiranje i planiranje projekta kojim aplicirate za EU sredstva. Pomoću ove zbirke shvatite projektnu logiku te samostalno postavite strukture projekta (ili više njih).
Investiranje u projektno znanje najbolji je put za uspješno vođenje poduzetničkog poduhvata.

Zbirka Izrada EU projekta u 15 koraka je namijenjena:

  • poduzetnicima koji žele ostvariti bespovratna sredstva za financiranje poslovnih projekata
  • konzultantima za EU projekte
  • sadašnjim i budućim voditeljima EU projekata
  • svima koji se žele dublje upoznati s projektnom logikom EU fondova.
  • Ovu zbirku s predlošcima možete višekratno koristiti duži niz godina, za pripremu različitih projekata u različitim područjima djelovanja.

Zbirku Izrada EU projekta u 15 koraka možete naručiti u: online formatu – kupac dobiva pristupne/ulazne podatke za ulazak u zbirku. Korištenje je izrazito lako i praktično, a zbirka je dostupna uvijek i svugdje preko laptopa, računala, tableta, mobitela. Cijena iznosi 980 kn + PDV.

Dobit ćete sve najvažnije elemente postupaka za Izradu EU projekta u 15 koraka + gotove obrasce, šprance, check liste, popise i priloge spremne za preuzimanje i uporabu nakon brzog i jednostavnog popunjavanja vlastitim podacima.
Uz obrasce tu su i koncizna, ali detaljna i jasna objašnjenja autorice – stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi EU projekata.
Ukoliko zatreba, kupcima zbirke na raspolaganju je i mogućnost e – mail komunikacije i konzultacija s autoricom.

Sadržaj Zbirke Izrada EU projekta u 15 koraka:

Prihvatljivost prijavitelja
Prihvatljivost projekta
Svrha i cilj projekta
Relevantnost projekta
Načela Europske unije
Projekt i projektni ciklus
Analiza dionika
Primjer analize dionika na projektu
SWOT analiza
Stablo problema
Stablo ciljeva
SMART ciljevi
Analiza strategije na temelju TOWS matrice
Analiza rizika
Analiza opcija
Logička matrica – temelj projektne prijave
Troškovnik projekta
Upravljanje financijama projekta
Financijska konstrukcija projekta
Cashflow projekta
Elementi proračuna
Gantogram aktivnosti
Ključni elementi upravljanja projektom
Potrebni resursi
Projektni tim

Popis priloga Zbirke Izrada EU projekta u 15 koraka:

Analiza dionika
Matrica analize dionika
SWOT analiza
Smart ciljevi
TOWS matrica za analizu strategije
Analiza rizika
Analiza opcija
Logička matrica
Troškovnik
Financijska konstrukcija projekta
Novčani tok projekta
Gantogram aktivnosti
Definiranje projektnog tima

Popis slika, tablica i slikovnih prikaza

· projektni ciklus
· popis dionika
· ocjena važnosti i utjecaja dionika
· matrica analize dionika
· primjer analize dionika na projektu
· SWOT analiza
· stablo problema, primjer
· stablo ciljeva, primjer
· SMART ciljevi, primjer tablice
· primjer TOWS izbora strategije
· analiza rizika
· analiza opcija, primjer
· struktura logičke matrice
· redoslijed popunjavanja logičke matrice
· primjer logičke matrice
· prikaz troškovnika za ishođenje zajma pri HAMAG BICRO
· prikaz financijske konstrukcije
· jednostavni prikaz novčanog toka projekta
· primjer Gantograma
· projektni tim primjer

Kako izgleda zbirka pronađite ovdje.

O autoru: Kristina Androlić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na Sveučilištu Sjever 2019. godine upisala je poslijediplomski specijalistički studij „Poduzetništvo i EU fondovi“. Posjeduje licencu Voditelja pripreme i provedbe EU projekata te licencu Stručnjaka za javnu nabavu.
Duži niz godina radila je u Prehrambenoj industriji Vindija d.d. Varaždin u odjelima prodaje, marketinga i izvoza. Bila je direktorica Radio Varaždin od 2010. do 2014. godine. Krajem 2014. godina osniva vlastito poduzeće za pripremu i provedbu EU projekata. U svom radu radila je s više od stotinjak poduzeća iz različitih djelatnosti na razvoju i provedbi projekata.

Ako vas zanimaju seminari iz ovoga područja, pozivamo vas da nam se pridružite 11. 3. na seminaru Priprema i prijava projekata iz EU fondova te 12. 3. na seminaru Najčešće greške u provedbi EU projekata.

Više informacija o EU projektima možete pronaći na poveznici.

Autor
Kristina Androlić
 
Cijena
980,00 + PDV
Podijelite na društvenim mrežama
Za dvije ili tri osobe iz iste tvrtke na istoj edukaciji – 10% popusta.
Fizičke osobe – 25% popusta na sve naše proizvode.
Humanitarne i neprofitne udruge – 50% popusta na sve naše proizvode.