Zbirka Upravljanje projektima

upravljanje projektima

Zbirka u digitalnom obliku s gotovim prilozima za skidanje i popunjavanje prema potrebama korisnika.

U današnjem poslovnom svijetu svaki se poduhvat kojim se stvara neki novi proizvod, usluga ili rezultat smatra projektom. Globalizacija dovodi do toga da većina tih proizvoda i usluga u nastajanju, odnosno projekata, ima dugoročne i dalekosežne posljedice na društvo, ekonomiju i okoliš ne samo u neposrednoj okolini već i šire. Sve to upravljanje projektima čini složenijim, a odgovornost koja leži na članovima projektnih timova i posebice voditeljima je velika.

Ono što dodatno komplicira provođenje projekata je i činjenica da je svaki projekt priča za sebe te ne postoji univerzalna „formula“ kojom bi se dala jedinstvena uputa za njihovo vođenje.

Također, vođenje pa čak i „samo“ sudjelovanje u izvođenju projekta zahtjeva multidisplinarna znanja, vještine, alate, tehnike i iskustva.
Voditelji i članovi timova trebaju biti detaljno upoznati ne samo s užom „temom“ i područjem projekta, već i s pravnim okvirima i standardima okruženja projekta, organizacijskim vještinama, znanjima iz područja upravljanja ljudima i poslovnim procesima, rješavanjem međuljudskih odnosa…Dakle, trebaju biti manageri, psiholozi, human resourse voditelji, organizatori, administratori, pravnici, prodavači ideja…Velik je i zahtjevan to posao.

Kako bi umanjili rizike za neuspjehe u provođenju projekta te povećali vjerojatnost za uspješno završen projekt s najboljim mogućim rezultatima, za vas smo u suradnji s vrhunskom stručnjakinom za projektni menadžement, pripremili ovu zbirku.

Zbirku možete naručiti u: online formatu – kupac dobiva pristupne/ulazne podatke za ulazak u zbirku. Korištenje je izrazito lako i praktično, a zbirka je dostupna uvijek i svugdje preko laptopa, računala, tableta, mobitela.

Cijena iznosi 980 kn + PDV.

Dobit ćete sve najvažnije elemente postupaka za Provedbu projekata + gotove obrasce, šprance, check liste, popise i priloge spremne za preuzimanje i uporabu nakon brzog i jednostavnog popunjavanja vlastitim podacima.
Uz obrasce tu su i koncizna, ali detaljna i jasna objašnjenja autorice – stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekata.
Ukoliko zatreba, kupcima zbirke na raspolaganju je i mogućnost e – mail komunikacije i konzultacija s autoricom.

Pomoću ove zbirke Upravljanje projektima dobit ćete:

• jasna i koncizna te čitka i svima razumljiva uputstva, objašnjenja i savjete koja će vam pojednostaviti i olakšati vođenje ili sudjelovanje u projektima
• onima koji se tek pripremaju za provođenje svog prvog projekta, zbirka će poslužiti kao odličan korak po korak vodič od početka do kraja projekta
• onima koji već imaju iskustva kao članovi ili voditelji projektnih timova ova će zbirka nadopuniti i usavršiti njihova postojeća znanja
• svima će zbirka dati gotove obrasce, priloge, šprance, check liste, popise… sve što je potrebno – spremno za lako i brzo skidanje te jednostavno popunjavanje vlastitim podacima i informacijama
*Priloge možete skinuti i popunjavati koliko god puta želite i trebate, a ukoliko vam zatreba pomoć pri popunjavanju, tu su objašnjenja kao i mogućnost konzultacija s autoricom.

Zbirka Upravljanje projektima je namijenjena:

• sadašnjim ili budućim voditeljima projekata i članovima projektnih timova
• svima koji vode projekte prvi put, ali i iskusnijim voditeljima
• voditeljima radnih skupina
• voditeljima i članovima timova zaduženih za procese i postupke stvaranja novih proizvoda, usluga…
• administratorima i koordinatorima projekata
• svima koji rade povremene ili pomoćne poslove vezane za projekte
• svima zainteresiranima

Sadržaj:

• Opća obilježja projekta
• Ravnoteža projekta
• Vrste projekta
• Životni ciklus projekta; vrste, modeli
• Upravljenje projektom; integracija, opseg, vrijeme, troškovi, kvaliteta, ljudski resursi, komunikacija, rizici, nabava
• Osnovne funkcije upravljanja projektima; aktivnosti i odluke, 7S upravljanja projektima
• Voditelj projekta; uloga, zadaci

Popis priloga:

• Osnovni pojmovi urpavljanja projektima
• Opća obilježja projekta
• Vrste projekata prema složenosti
• Analiza dionika
• Ocjena važnosti i utjecaja dionika
• Matrica analize dionika
• SWOT analiza
• Logička matrica
• Plan upravljanja projektom
• Vrste projekata s obzirom na cilj i rješenja
• Povelja projekta
• WBS
• Vremenski plan projekta
• Plan upravljanja proračunom
• Upravljanje kvalitetom projekta
• Projektni tim
• Projektni tim-poziv
• Projektni tim potpisna lista
• Projektni tim foto
• Upravljanje komunikacijom na projektima
• Voditelj projekta

Autorica: Valentina Đurek, diplomirana informatičarka i sveučilišna specijalistica menadžmenta poslovnih sustava. Polaznica je doktorskog studija na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je osam znanstvenih i dva stručna rada.
Petnaest godina radila je u osnovnoj te srednjoj školi kao profesorica informatike i stručnih informatičkih predmeta.
Ovlašteni je mentor i ispitivač za osnovni i napredni ECDL program. Ima deset godina iskustva kao članica projektnih timova međunarodnih (IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala) te znanstvenih (Hrvatska zaklada za znanost) projekata.
Posljednje tri godine radi kao voditeljica EU projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda te Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Povezani proizvodi:

Intenzivna edukacija Praktično vođenje projekata

Radionica Agilno upravljanje projektima

Više informacija o upravljanju projektima pronađite na poveznici.

 

Autor
Valentina Đurek
 
Cijena
980,00 + PDV
Podijelite na društvenim mrežama
Za dvije ili tri osobe iz iste tvrtke na istoj edukaciji – 10% popusta.
Fizičke osobe – 25% popusta na sve naše proizvode.
Humanitarne i neprofitne udruge – 50% popusta na sve naše proizvode.