Zbirka Zaštita na radu

zbirka za djelatnike zaštite na radu

Ovom Zbirkom dobit ćete jedinstvenu na tržištu literaturu i sve materijale za svakodnevnu uporabu u području Zaštite na radu na jednom mjestu + gotove priloge spremne za preuzimanje i popunjavanje te prilagodbu vašim specifičnim potrebama.

Zaštita na radu i prevencija od ozljeda i profesionalnih bolesti

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu i prevenciju u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima, pri čemu mora osigurati radnicima najveću moguću razinu zaštite na radu.

Također, dužan je izraditi procjenu rizika, na temelju koje će otkloniti ili na najmanju moguću mjeru smanjiti opasnosti i štetnosti za radnike te u tu svrhu osigurati sva potrebna materijalna sredstva.

Obveze poslodavca

Poslodavac je isto tako obvezan na mjestu rada na svima vidljivo mjesto postaviti:
• sigurnosne znakove,
• znakove za evakuaciju i spašavanje,
• upute i oznake za rukovanje radnom opremom,
• upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama, biološkim štetnostima, izvorima zračenja i drugim izvorima opasnosti i štetnosti.

Na mjestu rada moraju biti dostupni i:
• procjena rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju,
• upute za rad na siguran način,
• pisani dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način,
• pisani dokaz da radnik udovoljava posebnim uvjetima rada,
• zapisnik o ispitivanju radne opreme, instalacija i radnog okoliša.

Poslodavac može ovlastiti i prenijeti ove poslove na zaposlene stručnjake zaštite na radu ili ugovoriti usluge s vanjskom ovlaštenom ZNR tvrtkom, no ništa od toga ga ne oslobađa odgovornosti za pravovaljano i pravovremeno provođenje svih gore pobrojanih obveza.
Na odgovornost poslodavca ne utječu niti propisane obveze radnika u području zaštite na radu.
Dakle, u tvrtki sve počinje i završava s odgovornom osobom poslodavca (op.a. direktor)!

Kazne za odgovorne osobe

Jeste li znali da kazne iznose 30 000 kn pravnoj osobi i 6000 odgovornoj osobi u pravnoj osobi za:

• neizradu ispravne procjene rizika
• neregulirano obavljanje poslova zaštite na radu, što znači da nije zaposlen stručnjak ili nema drugog radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje znr poslova
• nedostatak ili nedovoljnu osobnu zaštitnu opremu radnicima – propisanu procjenom rizika
• neprijavljivanje inspekciji zaštite na radu smrtne ili teške ozljede radnika u roku od odmah!

O moralnoj i etičkoj odgovornosti ne treba ni govoriti!

Olakšajte i unaprijedite posao ZNR djelatnika da bi mogli  kvalitetno brinuti o radnicima te kontinuirano povećavati njihovu zaštitu i sigurnost na radu, a samim time i podizati učinkovitost vaše tvrtke te se zaštiti od visokih financijskih kazni inspekcija ili sudskih sporova.

Zbirku Zaštita na radu možete naručiti u:

  • online formatu – kupac dobiva pristupne/ulazne podatke za ulazak u zbirku, korištenje je izrazito lako i praktično, a zbirka je dostupna uvijek i svugdje preko laptopa, računala, tableta, mobitela. Cijena 980 kn + PDV

Dobit ćete sve najvažnije elemente postupaka zaštite na radu, gotove obrasce, šprance, check liste, popise i priloge spremne za preuzimanje i uporabu nakon brzog i jednostavnog popunjavanja vlastitim podacima.
Uz obrasce tu su i koncizna, ali detaljna i jasna objašnjenja autora, ZNR stručnjaka s desetogodišnjim iskustvom u ovlaštenoj ZNR tvrtci.
Ukoliko zatreba, kupcima zbirke na raspolaganju je i mogućnost e – mail komunikacije i konzultacija s autorom.

Zbirka Zaštita na radu sadrži sljedeće naslove i priloge:

• Uvod i osnove zaštite na radu
• Organizacija zaštite na radu u tvrtki ili obrtu
• Obavljanje poslova iz ZNR-u- stručnjaci I. i II. stupnja
• Uvjeti za obavljanje poslova iz ZNR-a u tvrtki ili obrtu
• Procjena rizika
• Osposobljavanje za rad na siguran način
• Ovlaštenik poslodavca
• Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca
• Poslovi s posebnim uvjetima rada
• Osobna zaštitna oprema
• Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na mjestu rada
• Zaštita nepušača, zabrana pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti
• Obveze poslodavca u vezi sa zaštitom od požara, evakuacijom i spašavanjem
• Odbor zaštite na radu

Popis priloga u zbirci:
*prilozi su pisani tako da ih korisnik bilo gdje i bilo kada može preuzeti i popuniti sa svojim podacima, koliko god puta mu zatrebaju

Prilog I:    ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU
Prilog II:   ZAHTJEV za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu
Prilog III:  Primjer procjene rizika (dio dokumenta)
Prilog IV: ODLUKA o radu pod neposrednim nadzorom
Prilog V:  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA  ZA RAD NA SIGURAN NAČIN (dio dokumenta)
Prilog VI:  ZAPISNIK o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način (ZOS)
Prilog VII: Primjeri Uputa za rad na siguran način
Prilog VIII: ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠTENIKA POSLODAVCA
Prilog IX:   ZAPISNIK o osposobljenosti (ZOOP)
Prilog X:   UPUTNICA za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika (RA-1)
Prilog XI:  Zahtjev za povrat sredstava plaćenih na ime PRETHODNOG PREGLEDA
Prilog XII:  KARTON ZADUŽENJA OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA
Prilog XIII: ODLUKA O PRUŽANJU PRVE POMOĆI NA MJESTU RADA
Prilog XIV:  ODLUKA O ZABRANI UZIMANJA ALKOHOLA, DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI I ZAŠTITI NEPUŠAČA
Prilog XV: Primjer crteža/tlocrta za Plan evakuacije i spašavanja
Prilog XVI: Primjer zapisnika o izvedenoj vježbi evakuacije i spašavanja
Prilog XVII: ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZAŠTITE NA RADU
Prilog XVIII: Primjer Zapisnika sjednice Odbora zaštite na radu

Kako izgleda zbirka pronađite ovdje.

O autoru:

Tomislav Nimac, stručni prvostupnik javne uprave – organizacijsko managerski smjer. Posljednjih deset godina posvetio se području zaštite na radu te radi u ovlaštenoj ZNR tvrtki Anparo d.o.o. iz Zagreba na radnom mjestu voditelja odjela zaštite na radu. Položio je stručne ispite za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja, referenta za zaštitu od požara, vanjskog auditara međunardnog ISO sustava 45 001 (Zaštita na radu) te prošao brojne stručne edukacije i seminare iz područja zaštite na radu.

Zakon o zaštiti na radu pronađite ovdje.

Više o zaštiti na radu pri radu od kuće saznajte na našem blog postu.

 

 

Autor
Tomislav Nimac
 
Cijena
980,00 + PDV
Podijelite na društvenim mrežama
Za dvije ili tri osobe iz iste tvrtke na istoj edukaciji – 10% popusta.
Fizičke osobe – 25% popusta na sve naše proizvode.
Humanitarne i neprofitne udruge – 50% popusta na sve naše proizvode.