Event

GDPR HR – prva praktična iskustva

seminar za HR

Stečena su prva iskustva sa provedbom novih pravila pod Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), koji je stupio na snagu 25. 5. 2018. Donosimo vam praktične savjete o tome kako postupati i što izbjegavati.

Cilj seminara:

Seminar će vam koncizno i jasno prenijeti posebnosti GDPR za dionike HR-a i kakav utjecaj ima na svakodnevnu praksu na području upravljanja ljudskim resursima. Na temelju praktičnog iskustva, sudionicima će biti prezentirane mogućnosti i rješenjima koja su već implementirana u drugim tvrtkama.

Kome je seminar namijenjen:

Seminar je namijenjen predstavnicima privatnog i javnog sektora, HR manadžerima, voditeljima kadrovskih i pravnih službi, kao i manadžerima koji se bave zaposlenima i ljudskim resursima.

Program seminara:

 • promjene koje donose novi paneuropski propisi o zaštiti podataka stupili na snagu svibnja 2018.,
 • praktične implikacije, potrebne promjene i rizici povezaie s GDPR-om
 • nove obveze prema podacima, obvezno izvještavanje i praktične implikacije,
 • praktične implikacije za praćenje zaposlenika,
 • praktične implikacije za sustave pohađanja nastave i sustave plaća,
 • tehničke mjere potrebne za ispunjavanje GDPR,
 • nove odgovornosti administratora i procesora na području sigurnosti, obrade i potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera,
 • dužnosnik za zaštitu podataka (DPO) i njegov položaj
 • konkretne korake za početak rada s GDPR, kako odabrati prioritete i vrijeme,
 • preporuke i praktično iskustvo u procesu samoprovedbe GDPR ovisno o opsegu i riziku obrađenih osobnih podataka,
 • diskusija i odgovori na pitanja

Certifikat

Svaki ispitanik dobiva CERTIFIKAT o pohađanju, koji može koristiti u svom životopis u djelu sa navedenim dodatnom strukovnim osposobljavanjem.

Cijena seminara:

1.490 kn + 25% PDV
U cijenu je uključena okrijepa u pauzama za kavu i ručak