Event

Rad od kuće - fleksibilno mjesto rada seminar

Zaposleni povremeno ostaju doma i rade od kuće? Zaposlenima se omogućava rad od kuće ponekad, često ili stalno? Zaposleni rade u prodavaonicama ili skladištima koji se nalaze na lokaciji različitoj od sjedišta tvrtke?

Brojne su prednosti i za vas i za radnika. Sve je u redu dok je sve u redu, ali u slučaju kontrole ili nezgode radnika na radu od kuće, zakonski okvir je vrlo jasan, a kazne za prekršaje su od 61.000 do 100.000 kn.

Kako bi sigurno i jasno ispunili potrebne zakonske obaveze i iskoristili prednosti koje vam pruža rad radnika od kuće ili druge izdvojene lokacije, za vas smo organizirali ovaj seminar gdje ćete na jednom mjestu dobiti sve potrebno za sigurno i zakonsko organiziranje takvog rada.

Rad od kuće – fleksibilno radno mjesto

Kako organizirati rad sa izdvojenog mjesta rada u zakonski prihvatljivom okviru

Predavači:
Kristian Plazonić, dipl. jur., predavač i publicist sa stalnom odvjetničkom praksom, specijaliziran za radno pravo
i Davor Tudja dipl. ing. sugurnosti, stručnjak zaštite na radu

Mjesto i datum:

Zagreb, srijeda 15.05.2019  Novi termin!

Kratak sadržaj seminara:

  • Zakonski okvir nadležan za rad od kuće ili drugog izdvojenog mjesta rada
  • Sadržaj i predložak internih akata i aneksa ugovora o radu sa kojima se regulira rad od kuće
  • Radnje potrebne za zadovoljenje zahtjeva sigurnosti na radu
  • Naknada troškova za korištenje vlastitih strojeva i drugih troškova radnika

Cilj seminara

Današnji način poslovanja i razvoj informacijskih tehnologija značajno je proširio mogućnosti rada od kuće ili bilo koje druge izdvojene lokacije.

Prednosti ovakvog rada ima i na strani radnika i na strani poslodavaca:

Radnicima se omogućuje fleksibilnost u (samo)organizaciji radnog vremena, bolja koncentracija na rad i veća produktivnost rada, ušteda vremena potrebnog za prijevoz na posao i s posla, te općenito mogućnost da lakše usklade svoje poslovne i obiteljske obaveze.

Poslodavcima se otvara mogućnost zapošljavanja visoko specijaliziranih kadrova (npr. na skraćeno radno vrijeme gdje odlazak i povratak s posla često čini nepremostivu prepreku), visoka produktivnost rada, zapošljavanje značajno dislociranih radnika, ušteda u potrebnom uredskom prostoru, a značajnu ulogu ima i mogućnost poslodavca da privuče ili zadrži talentirane kadrove kojima je povremeni ili stalni rad od kuće značajan ili presudan motivacijski faktor.

Zakonski okvir ima jasno propisana pravila i visoke kazne za nepridržavanje istih.

Na ovom seminaru će se razjasniti sve potrebne radnje kako bi se rad od kuće mogao iskoristiti u legalnom okviru.

Uz to će se skrenuti pozornost na najbitnije organizacijske zahtjeve takvog rada.

Koristi za polaznike radionice:

Na seminaru:

  • Ćete saznati koji je nadležan zakonski okvir i što smijete, a što ne smijete napraviti za rad od kuće, ili druge izdvojene lokacije
  • Dobiti ogledne primjerke ugovora o radu i aneksa ugovora o radu za rad od kuće ili druge izdvojene lokacije
  • Saznati kako zadovoljiti zakonske odredbe vezane uz sigurnosne i zdravstvene mjere (oprema i osposobljenost radnika)
  • Dobiti “check” listu zaštite na radu i ogledne primjere potrebnih dokumenata
  • Saznati kako se može isplatiti troškove za rad radnika od kuće

Kome je seminar namijenjen

Svim odgovornim osobama ili vlasnicima tvrtki u kojima zaposleni stalno ili povremeno rade od kuće ili druge izdvojene lokacije ili o tome razmišljaju.

Cijena radionice:

Redovna cijena: 1.490kn (+ 25% PDV)

Cijena za rane prijave do 20.04.2019 1.341kn (+25%PDV)

U cijenu su uračunati materijali radionice i osvježenje u pauzama.
Broj polaznika je ograničen. Prijave se zaprimaju po redoslijedu uplata.
Osigurajte svoje mjesto ranom prijavom i uplatom!

Saznajte više:

Ukoliko već nemate Zakon o radu pronađite ga na ovom linku: Zakon o radu (pročišćeni tekst) i obratite pažnju na Članak 17. koji govori o potrebnim stavkama ugovora (ili aneksa) o radu i Članak 229 stavak 4 koji govori o kaznama predviđenim za nelegalan rad od kuće ili nekog drugog izdvojenog mjesta rada.

 

In House ili individualni pristup:
Ukoliko želite ovu edukaciju samo za vaše zaposlenike ili individualni pristup samo za vašu tvrtku, molimo vas obratite nam se telefonom ili mailom radi individualno dogovora.