Otvoreni seminari

rješavanje pisanih reklamacija
Rješavanje pisanih reklamacija - webinar 14:00-16:00
24.02.2021
490,00 + PDV
opisa radnih mjesta
Definiranje opisa radnih mjesta i izrada kataloga poslova - webinar 14:00-16:00
02.03.2021
490,00 + PDV
excel
Excel intenzivan tečaj za poslovne korisnike
03.03.2021
1.490,00 + PDV
mapiranje korisničkog iskustva
Mapiranje korisničkog iskustva: kako spriječiti reklamacije - webinar od 14 do 16h
03.03.2021
490,00 + PDV
odnosi s javnošću i medijima
Odnosi s javnošću i medijima za državne i javne službe
04.03.2021
3.690,00 + PDV
ključni pokazatelji uspješnosti zaposlenika
Ključni pokazatelji uspješnosti zaposlenika
04.03.2021, 02.07.2021
1.390,00 + PDV
ugovori o radu
Ugovori o radu – ZOOM webinar od 14 do 16h
04.03.2021
490,00 + PDV
Fleksibilno zapošljavanje
Fleksibilno zapošljavanje
08.03.2021
1.390,00 + PDV
trgovinu
Odredbe zakona bitne za prodavače i trgovinu - webinar 14:00-16:00
10.03.2021
490,00 + PDV
efikasna prodajna komunikacija
Efikasna prodajna komunikacija
11.03.2021
1.690,00 + PDV
priprema i prijava projekata
Priprema i prijava projekata iz EU fondova
11.03.2021, 15.04.2021
1.390,00 + PDV
društveno odgovorno poslovanje
Društveno odgovorno poslovanje (DOP)
11.03.2021
1.390,00 + PDV
prava radnika
Obveze poslodavca u zaštiti prava radnika - ZOOM webinar od 14 do 16h
11.03.2021
490,00 + PDV
najčešće greške u provedbi eu projekata
Najčešće greške u provedbi EU projekata
12.03.2021, 14.05.2021
1.390,00 + PDV
Promocija za menadžerice i poduzetnice 
Promocija za menadžerice i poduzetnice - webinar 14:00 - 16:00
16.03.2021
490,00 + PDV
rješavanje reklamacija
Rješavanje reklamacija licem u lice - webinar 14:00-16:00
17.03.2021
490,00 + PDV
mentorski program
SPOCK mentorski program za zaposlenike - webinar 14:00 - 16:00
17.03.2021
490,00 + PDV
vođenje ženskog tima
Vođenje ženskog tima
18.03.2021, 10.06.2021
1.690,00 + PDV
radno vrijeme
Radno vrijeme, odmori i dopusti - ZOOM webinar od 14 do 16h
18.03.2021
490,00 + PDV
Svrsishodna sistematizacija radnih mjesta
Svrsishodna sistematizacija radnih mjesta
19.03.2021, 11.06.2021
1.390,00 + PDV
Coaching i mentoring što i kada
Coaching i mentoring što i kada - webinar 14:00-16:00
23.03.2021
490,00 + PDV
plaće
Plaće i naknade plaće – pravni aspekt - zoom webinar od 14 do 16h
25.03.2021
490,00 + PDV
mapiranje korisničkog iskustva
Mapiranje korisničkog iskustva
30.03.2021, 14.05.2021
1.690,00 + PDV
vođenje projekata
Praktično vođenje projekata
01.04.2021, 08.07.2021
3.690,00 + PDV
izrada kompetencija
Izrada kompetencija kandidata i zaposlenika - webinar 14:00 - 16:00
05.04.2021
490,00 + PDV
upravljanje reklamacijama
Upravljanje reklamacijama i komunikacijom s nezadovoljnim kupcima
08.04.2021, 01.07.2021
1.390,00 + PDV
izrada poslovnog plana
Izrada poslovnog plana
12.04.2021, 12.07.2021
1.690,00 + PDV
selekcija kandidata
Selekcija kandidata i zapošljavanje novih radnika
15.04.2021, 04.06.2021
1.690,00 + PDV
nefinancijsko izvještavanje
Nefinancijsko izvještavanje
16.04.2021
1.390,00 + PDV
Digitalna transformacija poslovanja za male i srednje tvrtke
Digitalna transformacija poslovanja za male i srednje tvrtke
21.04.2021, 07.07.2021
1.690,00 + PDV
onboarding
Onboarding vs. orijentacija novozaposlenih
07.05.2021, 27.08.2021
1.390,00 + PDV
agilno upravljanje projektima
Agilno upravljanje projektima
07.05.2021, 10.09.2021
1.690,00 + PDV
od kolege do voditelja
Od kolege do voditelja
19.05.2021
3.690,00 + PDV