In-house seminari i radionice

In-house edukacije

Stručne edukacije samo za vašu organizaciju

Imate potrebu educirati i pripremiti veći broj zaposlenika (više od 4) za nove radne izazove, projekte, procedure… no poslati ih sve odjednom na seminar izrazito je nepraktično i teško izvedivo. Prijavite se na inhouse edukaciju.

Dolaskom na inhouse edukaciju ne biste bili primorani zaustaviti radne procese na cijeli jedan ili čak više dana, kao i podmiriti troškove kotizacija, putovanja, dnevnica, noćenja i obroka (ukoliko je edukacija u drugom gradu).

Istraživanja pokazuju da radnici koji se educiraju na poznatom terenu (poput prostorija vlastite tvrtke), okruženi svojim kolegama, uče lakše i brže, s manje stresa i imaju veću korist od edukacije.

  • Edukacije u vašem prostoru
  • Ušteda na troškovima
  • Lakše učenje s manje stresa
  • Odabir datuma održavanja
  • Odabir tema
  • Iskusni predavači