za bolje poslovanje i bolji život

In-house seminari

inhouse edukacije
Inhouse - stručne edukacije samo za vašu tvrtku ili instituciju
in-house edukacije
In-house online edukacije

Otvoreni seminari

opisa radnih mjesta
Definiranje opisa radnih mjesta i izrada kataloga poslova - webinar 14:00-16:00
02.03.2021, 02.04.2021
490,00 + PDV
excel
Excel intenzivan tečaj za poslovne korisnike
03.03.2021
1.490,00 + PDV
mapiranje korisničkog iskustva
Mapiranje korisničkog iskustva: kako spriječiti reklamacije - webinar od 14 do 16h
03.03.2021
490,00 + PDV
odnosi s javnošću i medijima
Odnosi s javnošću i medijima za državne i javne službe
04.03.2021
3.690,00 + PDV
ključni pokazatelji uspješnosti zaposlenika
Ključni pokazatelji uspješnosti zaposlenika
04.03.2021, 02.07.2021
1.390,00 + PDV
trgovinu
Odredbe zakona bitne za prodavače i trgovinu - webinar 14:00-16:00
10.03.2021, 14.04.2021
490,00 + PDV
efikasna prodajna komunikacija
Efikasna prodajna komunikacija
11.03.2021
1.690,00 + PDV
društveno odgovorno poslovanje
Društveno odgovorno poslovanje (DOP)
11.03.2021
1.390,00 + PDV
najčešće greške u provedbi eu projekata
Najčešće greške u provedbi EU projekata
12.03.2021, 14.05.2021
1.390,00 + PDV
rješavanje reklamacija
Rješavanje reklamacija licem u lice - webinar 14:00-16:00
17.03.2021, 21.04.2021
490,00 + PDV
mentorski program
SPOCK mentorski program za zaposlenike - webinar 14:00 - 16:00
17.03.2021
490,00 + PDV
vođenje ženskog tima
Vođenje ženskog tima
18.03.2021, 10.06.2021
1.690,00 + PDV
radno vrijeme
Radno vrijeme, odmori i dopusti - ZOOM webinar od 14 do 16h
18.03.2021
490,00 + PDV
Svrsishodna sistematizacija radnih mjesta
Svrsishodna sistematizacija radnih mjesta
19.03.2021, 16.04.2021
1.390,00 + PDV
360 feedback
Kako provesti i implementirati rezultate 360 Feedbacka - webinar 14:00 - 16:00
22.03.2021
490,00 + PDV
Coaching i mentoring što i kada
Coaching i mentoring što i kada - webinar 14:00-16:00
23.03.2021
490,00 + PDV
rješavanje pisanih reklamacija
Rješavanje pisanih reklamacija - webinar 14:00-16:00
24.03.2021, 28.04.2021
490,00 + PDV
plaće
Plaće i naknade plaće – pravni aspekt - zoom webinar od 14 do 16h
25.03.2021
490,00 + PDV
situacijsko vođenje
Situacijsko vođenje - webinar 14:00 - 16:00
26.03.2021
490,00 + PDV
mapiranje korisničkog iskustva
Mapiranje korisničkog iskustva
30.03.2021, 14.05.2021
1.690,00 + PDV
vođenje projekata
Praktično vođenje projekata
01.04.2021, 08.07.2021
3.690,00 + PDV
upravljanje reklamacijama
Upravljanje reklamacijama i komunikacijom s nezadovoljnim kupcima
08.04.2021, 01.07.2021
1.390,00 + PDV
izrada kompetencija
Izrada kompetencija kandidata i zaposlenika - webinar 14:00 - 16:00
09.04.2021
490,00 + PDV
izrada poslovnog plana
Izrada poslovnog plana
12.04.2021, 12.07.2021
1.690,00 + PDV
Promocija za menadžerice i poduzetnice 
Promocija za menadžerice i poduzetnice - webinar 14:00 - 16:00
16.03.2021, 13.04.2021
490,00 + PDV
ugovori o radu
Ugovori o radu – ZOOM webinar od 14 do 16h
04.03.2021, 14.04.2021
490,00 + PDV
priprema i prijava projekata
Priprema i prijava projekata iz EU fondova
15.04.2021
1.390,00 + PDV
selekcija kandidata
Selekcija kandidata i zapošljavanje novih radnika
15.04.2021, 04.06.2021
1.690,00 + PDV
prava radnika
Obveze poslodavca u zaštiti prava radnika - ZOOM webinar od 14 do 16h
11.03.2021, 15.04.2021
490,00 + PDV
nefinancijsko izvještavanje
Nefinancijsko izvještavanje
16.04.2021
1.390,00 + PDV
zakon o strancima
Novi Zakon o strancima
20.04.2021
1.390,00 + PDV
bolovanja
Zlouporaba bolovanja - prava i obveze radnika i poslodavca
21.04.2021
1.390,00 + PDV
Digitalna transformacija poslovanja za male i srednje tvrtke
Digitalna transformacija poslovanja za male i srednje tvrtke
21.04.2021, 07.07.2021
1.690,00 + PDV
TRE Tension Release Exercises
TRE (Tension release exercises) radionica
26.04.2021, 24.05.2021
750,00 + PDV
SDI
Praktična uporaba SDI alata
27.04.2021, 05.07.2021
1.690,00 + PDV
onboarding
Onboarding vs. orijentacija novozaposlenih
07.05.2021, 27.08.2021
1.390,00 + PDV
agilno upravljanje projektima
Agilno upravljanje projektima
07.05.2021, 10.09.2021
1.690,00 + PDV
od kolege do voditelja
Od kolege do voditelja
19.05.2021
3.690,00 + PDV
Nadzor i privatnost radnika
Nadzor i privatnost radnika- zaštita osobnih podataka i dostojanstva radnika
20.05.2021
1.390,00 + PDV
upravljanje voznim parkom
Efikasnije upravljanje voznim parkom
15.04.2021, 08.06.2021
2.890,00 + PDV

VIDEOTEKA - Video seminari

VIDEOTEKA – Video seminari – odmah i uvijek dostupni! Profesionalno obrađene teme dostupne su vam gdje i kada vi to želite. Tempom i dinamikom koji vama odgovara. Sve naše on line seminare, cijele ili dijelove, možete, ponovno pogledati kad god to poželite.

COVID-19 zajam
Kako dobiti COVID-19 zajam
980,00 + PDV
organizacija
Organizacija rada u izvanrednim okolnostima i rada od kuće
980,00 + PDV
upravljanje reklamacijama
Rješavanje reklamacija
980,00 + PDV
upravljanje udaljenim zaposlenicima
Upravljanje udaljenim zaposlenicima
740,00 + PDV
rad od kuće IT
Rad od kuće u izvanrednim okolnostima – IT segment
740,00 + PDV
krizno komuniciranje
Krizno komuniciranje
740,00 + PDV
e-residency tvrtka Estonija edukacijE.hr
e-Residency i otvaranje tvrtke u Estoniji
740,00 + PDV
upravljanje voznim parkom
Efikasnije upravljanje voznim parkom
980,00 + PDV
hamag
Kako do zajmova HAMAG-a
740,00 + PDV
provedba eu projekata
Provedba EU projekata usred koronakrize
740,00 + PDV

E-KNJIŽNICA

izrada EU projekta
Zbirka Izrada EU projekta u 15 koraka
980,00 + PDV
zbirka za djelatnike zaštite na radu
Zbirka Zaštita na radu
980,00 + PDV
E-zbirka dokumenata za PR
Zbirka dokumenata za PR odjele
980,00 + PDV
Zbirka dokumentacije za HR
Zbirka dokumentacije za HR odjele
1.960,00 + PDV
Zbirka dokumenata za pravne odjele
980,00 + PDV
sistematizacija radnih mjesta
Zbirka Sistematizacija radnih mjesta
980,00 + PDV
praćenje radnog učinka
Zbirka praćenje radnog učinka i razvoj zaposlenika
980,00 + PDV
selekcijski i onboarding procesi
Zbirka selekcijski i onboarding procesi
980,00 + PDV

Novosti