Upravljanje voznim parkom: ako kompanija ima i jedno vozilo, treba nekoga da vodi računa o troškovima